Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Som en del av statsrådet verkställer ministeriet regeringsprogrammet, bereder lagstiftningen och centrala reformer, styr genomförandet av reformerna och har hand om statsrådets stabsfunktioner.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar. En del av de självständiga ämbetsverken och inrättningarna producerar forskningsunderlag för beredning av lagstiftning samt till grund för social- och hälsopolitiska beslut. En del ämbetsverk fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Förvaltningsområdet

Ministrarna

Aino-Kaisa Pekonen
Aino-Kaisa Pekonen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet