Lindrigare behovsprövning vid arbetsmarknadsstöd

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 10.33
Pressmeddelande 245/2003

Regeringen föreslår att behovsprövningen vid beviljande av arbetsmarknadsstöd blir lindrigare beträffande makens inkomster. Då behovet av stöd utreds skall personens egen inkomst beaktas i sin helhet och makes inkomst till den del som överstiger 536 euro i månaden. Det avdrag från makens inkomster, som görs före behovsprövningen stiger m.a.o. från 236 euro till 536 euro.

Arbetsmarknadsstödet finansieras helt med statens medel. År 2002 fick 25 900 personer minskat arbetsmarknadsstöd på grund av behovsprövning. I 90 procent av fallen var makens inkomster orsak till minskat stöd. Beaktande av makens inkomster vid beviljandet av arbetsmarkandsstödet har oftare påverkat kvinnor ställning än mäns. Genom förändringen kommer särskilt kvinnornas ställning att förbättras. Ändringen medför 2000 nya förmånstagare. År 2004 ökar dessutom de årlig utgifterna för arbetsmarknadsstödet med 20 miljoner euro. Behovet av bostadsbidrag kommer däremot att minska med cirka 0,8 miljoner euro på grund av ändringen.

Regeringen fattande beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 16 september. Förslaget hänför sig till budgeten för år 2004. Lagen torde träda i kraft vid ingången av år 2004.