Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Viranomaisten mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa rajalliset

Social- och hälsovårdsministeriet
9.10.2013 7.00
Tiedote -

STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Väkivalta parisuhteessa ei aina lopu, vaikka parisuhde päättyisi eroon. Viranomaisten mahdollisuuksia ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa käsitellään tänään eduskunnassa.

Aviopuoliso surmaa toisen puolison noin 24 kertaa joka vuosi.  Riski tulla surmatuksi on erityisen suuri eroamassa olevilla tai vastaeronneilla naisilla. Heidän kuolleisuutensa oli vuosina 2003-2009 ainakin kymmenkertainen verrattuna parisuhteessa elävien naisten kuolleisuuteen.

Parisuhteeseen ja eroon liittyvät ongelmat tulivat esiin useasti myös vuosina 2003-2012 sattuneiden perhe- ja lapsensurmien selvityksessä. Jos mies oli tekijä, hän surmasi lapset tai koko perheen kostoksi vaimolle, joka oli puhunut avioerosta tai muuttanut erilleen miehestään. Parisuhteessa oli ollut jo aiemmin väkivaltaa, väkivallalla uhkaamista tai kontrolloivaa käyttäytymistä. Joissakin tapauksissa miehen väkivaltaisuus oli alkanut vasta naisen ilmoitettua erosta.

Naisten tekemät surmat osuivat tilanteisiin, joissa eron jälkeen riideltiin huoltajuudesta, lapsen tapaamiset eivät onnistuneet suunnitellusti tai tapaamisia käytettiin vallankäytön välineenä. Näitäkin oli usein edeltänyt parisuhdeväkivalta. Motiivina surmille naiset mainitsivat uupumisen huoltajuuskiistoihin, toivottomuuden ja kiusattuna olemisen tunteen.

Lapsia suojeltava väkivaltakokemuksilta

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen korostaa, että viranomaisten on suojeltava lapsia väkivaltakokemuksilta ja niiden seurauksilta sekä huolehdittava parisuhdeväkivallasta kärsineiden aikuisten turvallisuu-desta.

Eroamassa olevien vanhempien kanssa työskentelevien viranomaisten kuten lastenvalvojien tai perheneuvolan työntekijöiden olisi kyettävä antamaan vanhemmille väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lastenvalvojan ensisijaisena tehtävänä on auttaa vanhempia sopimaan lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista, mutta hänen on huolehdittava myös aikuisten turvallisuudesta.

"Viranomaiset tarvitsevat tietoa niin erotilanteeseen liittyvästä väkivallan riskistä, jotta he osaavat toimia lapsen edun mukaisesti näissä tilanteissa, kuin siitäkin, miten väkivalta voi vaikuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin sopimuksiin. Tietoa tarvitaan myös siitä, miten viranomaiset voivat puuttua väkivaltaan ja perheen tilanteen rauhoittamiseen", ministeri Huovinen sanoo.

Uusi opas väkivaltaan puuttumiseen

Ero - mahdollisuus vai uhka? -seminaarissa julkistettiin Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä -opas. Oppaassa kerrotaan, miten väkivalta voi vaikuttaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin sopimuksiin, millaisia keinoja viranomaisilla on käytettävissä väkivaltaan puuttumiseen ja perheen tilanteen rauhoittamiseen sekä miten lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ratkaistaan, jos niistä sopiminen ei ole mahdollista.

Oppaassa annetaan käytännön neuvoja väkivallan puheeksi ottamiseen ja sen käsittelyyn neuvottelun yhteydessä. Opas soveltuu sekä lastenvalvojille että kaikille eroa suunnittelevien tai eroamassa olevien lasten vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja viranomaisille. Näitä ovat esimerkiksi lastensuojelun ja perheneuvolan työntekijät sekä lasten huolto- ja riita-asioita käsittelevät tuomarit ja asianajajat. Opas on tuotettu osana naisiin kohdistuvanväkivallan vähentämisen ohjelmaa, jonka yhtenä painopistealueena on väkivallan uusiutumisen ehkäiseminen.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Minna Piispa, THL, p. 029 524 7989, etunimi.sukunimi(at)thl.fi
hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, STM, p. 029 516 3346, heidi.mannshaatanen(at)stm.fiMuualla palvelussamme

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

Muualla verkossa

Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Opas 30. Helsinki 2013

Tillbaka till toppen