Hoppa till innehåll
Media

Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman haitan arviointia tarkennetaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 15.10.2009 10.52
Tiedote -

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla selkeytettäisiin haittarahakorvauksen  perusteita. Haittarahaa maksetaan työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haitta määritellään jakamalla vammat ja sairaudet niiden aiheuttaman haitan perusteella 20 haittaluokkaan.   

Esityksellä tarkennetaan yleisen haitan käsitettä. Sillä tarkoitettaisiin tapaturman ja ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alenemista. Toimintakyvyn alentumista arvioitaessa vertailuperusteena käytettäisiin samanikäisen terveen henkilön toimintakykyä. Huomioon otettaisiin ne rajoitukset, joita vamma tai sairaus aiheuttaa jokapäiväisessä selviytymisessä. Haittarahalla ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata vamman tai sairauden  aiheuttamaa ansionmenetystä tai vammautuneen hoitoa tai avuntarvetta. Niiden korvaamisesta on laissa omat säännökset.

Uudistuksessa lakiin lisättäisiin myös säännökset siitä, miten kipu otetaan huomioon haitan arvioinnissa. Haittaluokkaa korotettaisiin, jos vammasta tai sairaudesta aiheutuisi  epätyypillisen voimakas pysyvä kiputila. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa haitan arviointi vastaamaan lääketieteen kehitystä. Fyysisistä vammoista aiheutunutta haittaa vähentävät apuvälineiden kehittyminen ja esteetön rakentaminen. Toisaalta haitan arvioinnissa otettaisiin huomioon myös erilaisten toimintarajoitustenmerkityksen muuttuminen. Arkipäiväisessä selviytymisessä korostuu aiempaa enemmän kognitiivinen ja psykososiaalinen toimintakyky, kuten kyky kommunikointiin, oppimiseen ja tiedon soveltamiseen.

Tarkemmat säännökset haitan määrittelystä vamma- ja sairauskohtaisella haittaluokituksella annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tapaturmavakuutuslain muutoksen tultua voimaan.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 15.10., ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 16.10. Laki tulisi voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Jaakko Hannula, puh. 09 160 73883, [email protected]Muualla palvelussa

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Tillbaka till toppen