Hoppa till innehåll
Media

Telefonrådgivningen inom primärvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2004 8.43
Pressmeddelande -

Med telefonrådgivning kan man åtgärda en del av de problem som klienterna inom primärvården har. Samtidigt kan de klienter som behöver vård bättre hänvisas vidare till läkarmottagning. Då efterfrågan på service ökar är det klokt att bedöma vårdbehovet i det skede då klienten för första gången tar kontakt med hälsovården. Med hjälp av telefonrådgivning kan man säkerställa den första kontakten och samtidigt bedöma klientens behov av vård. Telefonrådgivningen ökar i snabb takt.

Klienterna och patienterna inom primärvården anser att telefonrådgivning behövs. I allt större utsträckning ges individuella råd om vård per telefon. Samtidigt blir frågor i anslutning till datasekretess och ansvar aktuella. Telefonrådgivningen inom primärvården har utretts i Rapporten om fältbesök inom ramen för det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 2004.

Innehållsmässigt kan telefonrådgivningen indelas i telefonrådgivning, hälso- och sjukvårdsrådgivning och servicestyrning. I telefonrådgivningen tillämpas hälsovårdslagstiftningen om en yrkesutbildad person inom hälsovården tar ställning till klientens hälsotillstånd eller vård.

Bättre tillgång till vård

De ändringar i folhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård som gäller säkerställande av tillgången till vård träder ikraft den 1 mars 2005. Folkhälsolagen ändras så att kommunen är skyldig att ordna så att patienten omedelbart får kontakt med hälsocentralen. Dessutom skall patienten få en bedömning av behovet av vård inom tre dagar efter det att patienten tagit kontakt. Brådskande vård skall dock fås omedelbart.

Med hjälp av telefonjour och telefonrådgivning kan kommunen och hälsocentralen ordna så att patienten får kontakt med hälsocentralen. Då får patienten information om vilka åtgärder som behövs för vårdbedömningen. I och med de ovan nämnda lagändringarna utvidgas telefonrådgivningen.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Päivi Salo, tfn (09) 160 741 30, 050 364 75 97
direktör för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Jukka Männistö, tfn 044 351 25 00

Terveyskeskus toimivaksi, Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kenttäkierroksen raportti 2004. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2004:13, bilaga 5. Publikationen säljs av Edita. Den finns också på ministeriets webbplats www.stm.fi.

Tillbaka till toppen