Hoppa till innehåll
Media

Studerandehälsovården förnyas i folkhälsolagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2007 11.50
Pressmeddelande -

Termen studerandehälsovård tas i bruk i folkhälsolagen. Med den nya termen avses studerandehälsovården vid läroanstalter på andra stadiet, gymnasierna och högskolorna. Tidigare hörde bland annat hälsovården vid gymnasierna till skolhälsovården. Till folkhälsolagen fogas också mer detaljerade bestämmelser om studerandehälsovårdens mål, innehåll, uppföljning och utvärdering. Regeringen föreslog lagen om ändring av folkhälsolagen för stadfästande torsdagen den 24 maj. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda studerandehälsovård till dem som studerar inom kommunens område, oberoende var personen kommer ifrån. Hälsovården för studerande vid universitet och yrkeshögskolor kan också ordnas på annat sätt förutsatt att det har fått godkännande av social- och hälsovårdsministeriet.

En delegation, vars uppgift är att utveckla hälsa och välfärd bland barn och unga, kommer att tillsättas vid social- och hälsovårdsministeriet. I lagen finns också en ny bestämmelse om hälsointyg. Kommuninvånare eller patienter vid en hälsovårdscentral har rätt att få ett intyg eller ett utlåtande om sitt hälsotillstånd, när ett sådant behövs enligt lag eller när det finns en nödvändig grund för det med tanke på invånarens eller patientens vård, utkomst eller någon annan jämförbar orsak. Exempel på dylika intyg är intyg som behövs då personen ansöker om förmåner inom ramen för sjukförsäkringslagen, intyg för körkort samt intyg om hälsotillstånd då personen ansöker om studieplats.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2007. I enlighet med uttalande av riksdagen kommer regeringen att följa med förverkligandet av reformen av skol- och studerandehälsovården, speciellt då det gäller yrkesläroanstalterna

För mer information: regeringrsåd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800

Tillbaka till toppen