Hoppa till innehåll
Media

Studerande får rätt att studera lite under sjukledighet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2014 10.33
Pressmeddelande -

Studerande föreslås få rätt att studera i liten utsträckning under sjukledighet, det vill säga när de får sjukdagpenning i stället för studiestöd. Som studier i liten utsträckning räknas då högst 40 procent av det riktgivande målet för en termin eller ett läsår. För tillfället är det inte tillåtet att avlägga studier när man får sjukdagpenning. En del studerande skulle ändå kunna studera lite och det kunde till och med ha en positiv inverkan på tillfrisknandet. Långvarig frånvaro från studierna höjer också tröskeln att återuppta studierna och ökar risken för att den studerande avbryter sina studier.

År 2013 betalades sjukdagpenning till totalt 2 760 heltidsstuderande. Största delen av dessa hade mentala problem. De nästvanligaste orsakerna till sjukledighet var sjukdomar i rörelseapparaten och olycksfall. Mentala problem och sjukdomar i rörelseapparaten är i vanliga fall sjukdomar som inte nödvändigtvis förhindrar studier helt och hållet. Den arbetsgrupp som utredde partiellt arbetsföras sysselsättning föreslog 2013 att möjligheterna för heltidsstuderande att studera i liten utsträckning under perioder med sjukdagpenning borde utredas.

Föräldraförmånerna ses över

Föräldrarna till ett svårt sjukt barn kunde i fortsättningen få specialvårdspenning också för den tid då barnet håller på att bli friskt och återvänder till skola eller dagvård. För tillfället får föräldern specialvårdspenning endast för den tid då barnet vårdas hemma. I praktiken kan barnet ändå inte alltid vara i skolan eller på daghemmet hela dagen under konvalescensperioden, utan föräldern måste fortfarande vara hemma för att ta hand om barnet. Ändringen tryggar familjens ekonomi under den period när barnet stegvis övergår från hemvård till skolgång.

Fadern får, precis som modern redan för närvarande, rätt till föräldrapenning, om han samtidigt förvärvsarbetar eller studerar på heltid och får studiepenning. För arbets- och studietiden betalas föräldrapenningen till det minsta beloppet.

Dessutom ska många pensionsförmåner och andra förmåner ses över, så att alla förmåner av samma typ i fortsättningen beaktas på samma sätt. Tekniska ändringar görs också i sjukförsäkringslagen och lagen om FPA:s rehabilitering.

Regeringen överlämnade en proposition i ärendet till riksdagen torsdagen den 15 maj. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt efter at riksdagen har godkännt den.

Ytterligare information

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63193, [email protected]

 På vår webbplats

Studerandehälsovård

Tillbaka till toppen