Hoppa till innehåll
Media

STM:ltä ehdotukset kunnille hoitotarvikejakelun kehittämiseksi

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 19.8.2014 10.02
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa kunnille toimenpiteitä hoitotarvikkeiden jakelun kehittämiseksi. STM:n tekemän selvityksen mukaan kunnat ovat pyrkineet toteuttamaan ohjeistusta hoitotarvikejakeluista, mutta käytännöt vaihtelevat kuntien välillä. Tulkintaongelmia on ollut muun muassa siitä, mitä terveydenhuoltolain hoitotarvikkeet ovat ja milloin hoitotarvikkeet ovat maksuttomia.

STM suosittelee, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisiä käytäntöjä kehitetään niin, että potilaan erikoissairaanhoidossa käyttämä hoitotarvike on saatavilla myös perusterveydenhuollosta. Kuntien tulee myös eritellä terveyskeskusten hoitotarvikejakelun kustannukset, jotta niitä voidaan seurata nykyistä paremmin. Kunnat voivat hyödyntää alueellisia hankintarenkaita, jolloin hoitotarvikkeet olisivat yhdenmukaisia perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Tilaajalla on vastuu hoitotarvikkeiden laadusta ja tuotevalikoimasta. Siksi hoitotarvikkeiden, kuten diabetesliuskojen, hankinnoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota laatukriteereihin. Ehdolla olevat tarvikkeet on koekäytettävä jo hankintaprosessin aikana ja eri käyttäjäryhmien tarpeet on otettava huomioon.

STM muistuttaa, että kuntien on varmistettava hoitotarvikejakelussa toimivien työntekijöiden sekä myös muun henkilöstön (lääkärit, hoitohenkilöstö) osaamisen ja tarjoavat sen ylläpitämiseksi jatkuvaa koulutusta. Erityisesti haavanhoitoa tulee kehittää. Haavahoitaja-käytäntö on todettu monin paikoin hyväksi. Jos potilas ei saa tarvittavia haavanhoitotuotteita eikä opastusta haavojen hoidossa, komplikaatiot lisääntyvät ja kustannukset kasvavat.

Lisäksi STM toteaa, että palvelutalossa asuminen rinnastetaan kotona asumiseksi. Siten palvelutalossa asuvalla, pitkäaikaissairaalla asiakkaalla on oikeus saada hoitotarvikkeet maksutta.

Hoitotarvikkeiden jakelua selvitettiin kuntakyselyllä

STM arvioi selvityksessä terveydenhuoltolain ja viimeisimmän hoitotarvikejakelua koskevan kuntainfon ohjausvaikutusta sekä kuntien hoitotarvikejakelun toteutumista, nykyisiä käytäntöjä ja ongelmia hoitotarvikejakelussa. Lisäksi haluttiin aluehallintoviraston näkemyksiä kuntien hoitotarvikejakelun valvonnasta. Kysely rajattiin suurimpiin ja käytetyimpiin hoitotarvikeryhmiin ja eräisiin hoitovälineryhmiin, joiden jakelussa on todettu olevan epäselvyyttä ja joista on tullut yhteydenottoja eduskunnan oikeusasiamiehelle ja sosiaali- ja terveysministeriöön.

STM lähettää kunnille asiasta kuntainfon ja toivoo, että kunnat ottavat ehdotetut toimenpiteet käyttöön pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämisessä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hanna Nyfors, p. 02951 63399
neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 02951 63389


Liitteet

Selvitys kuntien hoitotarvikejakelusta (STM:n raportteja 2014:28) 


Tillbaka till toppen