Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar i fastställande av apoteksavgiften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2014 10.35
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att fastställandet av apoteksavgiften förtydligas. Genom lagändringen preciseras beräkningen av avdrag som görs från apotekets omsättning.

Apotekarna betalar en apoteksavgift av skattenatur, som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea årligen fastställer utifrån apotekets omsättning. Innan avgiften fastställs avdras från apotekets omsättning de avdrag som nämns i lagen om apoteksavgift. Dessa utgörs av värdet av försäljningen av sådana läkemedelspreparat avsedda för substitutionsbehandling med nikotin.

Enligt propositionen ska lagen ändras så att värdet av försäljningen av sådana läkemedelspreparat avsedda för substitutionsbehandling med nikotin avdras från omsättningen då man fastställer den största möjliga storleken på avdrag för andra produkter än läkemedel och storleken på avdrag för filialapotek.

Genom lagförslaget samordnas bestämmelserna om avdrag och de ändras så att de motsvarar gängse praxis.

Regeringen överlämnade en proposition i ärendet till riksdagen den 15 maj. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2014. Den skulle tillämpas för första gången på apoteksavgifter som fastställs utifrån apotekens omsättning för år 2013.

Ytterligare information

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 391
Merituuli Mähkä, planerare, tfn 0295 163 575På vår webbplats

Apoteken

På andra webbplatser

Behandling i riksdagen: RP 64/2014

Tillbaka till toppen