Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt läkemedel som ersätts

Social- och hälsovårdsministeriet
31.10.2005 10.20
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att ett nytt läkemedel omfattas av specialersättning vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2005.

Preparatet Aranesp, som innehåller den verksamma substansen darbepoetin alfa, omfattas av specialersättning vid behandling av bröstcancer, prostatacancer, leukemi, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning den 31 oktober.

Ytterligare information:
Generalsekreterare, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn 09-160 731 71
Överprovisor Elina Asola, tfn 09-160 731 98

Tillbaka till toppen