Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2005 8.00
Pressmeddelande -

Nordiska ministerrådet ordnar tillsammans med ordförandelandet Danmark en konferens om sällsynta sjukdomar den 27 oktober i Köpenhamn. Bakom konferensen ligger ett initiativ av Nordiska rådet om nordiskt samarbete kring behandling av sällsynta sjukdomar.

Vid konferensen diskuteras möjligheten till nordiskt samarbete kring sällsynta sjukdomar, särskilt i fråga om vård och behandling. Vården och undersökningen i fråga om dessa sjukdomar koncentreras allt mera till några få sjukhus. Utvecklingen är den samma i alla nordiska länder. På nationell nivå är patientunderlaget dock inte tillräckligt stort för att grunda ett internationellt sett högklassigt centrum. Därför anses det motiverat att dryfta en möjlighet till samarbete. I konferensen deltar såväl sakkunniga som representanter för patientorganisationer.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Risto Pomoell, tfn 09-160 743 58, 050 408 04 57

Tillbaka till toppen