Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin: Utbildning av flickor har stor ekonomisk betydelse

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2011 10.59
Pressmeddelande -

Jämställdhet

"Jag tror starkt på att investeringar i utbildning av flickor och kvinnor har en ringar på vattnet effekt i all internationell utveckling. Undervisning är en mänsklig rättighet och en avgörande katalysator för all mänsklig utveckling. Den styr ekonomisk och hållbar utveckling och minskar barn- och mödradödlighet, samt ökar företagsamhet och sysselsättning", sade minister Stefan Wallin som ansvarar för jämställdhetsfrågor i sitt inlägg på FN:s kvinnokommissions (CSW) 55:e session i New York torsdagen den 24 februari.

"Utbildningen av flickor har märkbart stor ekonomisk betydelse för nationalekonomierna. Ett välfungerande utbildnings- och forskningssystem som är attraktivt både för kvinnor och män, främjar konkurrenskraften och bidrar till ökad välfärd i Europa och globalt", konstaterade minister Wallin. "Globaliseringen gör att vi måste agera med ett bredare perspektiv än det nationella och gemensamt när det gäller till exempel invandring och socialpolitik för att försäkra oss om att vi i framtiden har tillräckligt med både kvinnlig och manlig expertis inom alla sektorer", sade ministern vidare.

"Jämlikhet måste inkluderas i undervisningen och skolkulturen och eleverna måste erbjudas lika möjligheter till utbildnings- och karriärval som bygger på individuella egenskaper, styrkor och motivation, inte på kön", sade minister Wallin även i sitt inlägg. Minister Wallin framförde vikten av att matcha utbildning och forskning med arbetslivets kunskaps- och färdighetsbehov.

Huvudtemat för FN:s kvinnokommission år 2011 var kvinnors och flickors tillträde till och deltagande i utbildning, vetenskap och teknologi. Under sessionen ordnades också samnordiska sidoevenemang som koordineras av Finland som ordförande för Nordiska ministerrådet 2011.

I diskussionen om förebyggande och motverkande av våld mot flickor och kvinnor presenterar finska delegationen erfarenheter från Finland och vad man i Finland gjort för att minska våld mot kvinnor och i hemmen. När det gäller mödradödlighet framförde minister Wallin vikten av satsningarna på social- och hälsovårdstjänster för mödrar.

Ytterligare uppgifter

överinspektör Hanna Onwen-Huma, SHM, tfn +358 50 4671946, [email protected]
utrikessekreterare Ann-Mari Fröberg, utrikesministeriet, tfn +1 646 346 4146, [email protected]På andra websidor

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2011 

Tillbaka till toppen