Hoppa till innehåll
Media

Minister Risikko: För finansieringen av den framtida välfärden behövs nordiska initiativ

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2011 11.30
Pressmeddelande -

"I Norden har vi ett gemensamt välfärdsarv och likadana utmaningar. Genom att utveckla samarbetet och samarbetsformerna förebygger vi samtidigt gränshinder", konstaterade social- och hälsovårdsminister Paula Risikko idag 30.11.2011 under konferensen "Tillväxtpotential - varför Norden inte har råd med gränshinder" i Stockholm. Minister Risikko informerade om Finlands förslag till nordiska initiativ för finansiering av den framtida välfärden.

Under sitt anförande behandlade minister Risikko den nordiska välfärdsmodellen och finansieringen av denna. Den nordiska välfärdsstaten karaktäriseras av en hög sysselsättningsgrad och omfattningen av de skattefinansierade förmånerna. En förutsättning för att trygga finansieringen av modellen är enligt Risikko att upprätthålla en hög sysselsättningsgrad och kontrollera kostnaderna. Risikko nämnde den förnyade partiella sjukdagpenningen och förebyggandet av utslagning bland ungdomar samt det aktiva stödet för åldrande i Finland som metoder för att upprätthålla verksamhetsförutsättningarna för den nordiska välfärdsmodellen också i framtiden.

Gränshindren en konkret fråga som försvårar medborgarnas liv

Gränshindren är en konkret fråga som försvårar de nordiska medborgarnas liv och i vilken de nordiska länderna med gemensamma krafter kan ingripa. Minister Risikko tog upp samarbetet mellan Finlandoch Haparanda-Torneåområdet i Sverige i fråga om organiseringen av hälsovården som ett exempel på ett lyckat gränssamarbete. Ett annat exempel är samarbetet mellan Finland och Norge i fråga om organiseringen av hälsovårdstjänster på samiska. "Dessa nya statsgränsöverskridande lösningar har inte fungerat problemfritt, och ibland har det också krävts stadgeändringar, men det har funnits en stark vilja att samarbeta och därför har man också funnit lösningar" sade minister Risikko.

Minister Risikko konstaterade att myndigheterna och socialförsäkringsanstalterna måste genomföra experiment och samarbeta. "Nordiska ministerrådet stöder årligen samarbetsprojekt inom vilka man exempelvis har förbättrat medborgarnas informationstillgång. Ett samarbetsprojekt är socialförsäkringsanstalternas gemensamma portal", berättade minister Risikko. "Finland skulle välkomna flera samarbetsprojekt som strävar efter att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna", betonade ministern.

Gränshinderforumet har höjt gränshinderarbetets profil

De nordiska statsministrarna beslöt 2007 att grunda ett gränshinderforum. Minister Ole Norrback valdes till ordförande. Gränshinderforumet har höjt gränshinderarbetets profil och effektiviserat myndighetsarbetet genom att generera konkreta förslag för att eliminera hinder. Under Nordiska rådets sammanträde framläggs årligen en redogörelse för ministerrådets gränshinderarbete. Gränshinderarbetet hör också till de viktigaste prioriteterna under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011. Det nordiska gränshinderarbetet följs upp såväl på ministernivå mellan länderna som på nationell nivå inom varje ministerium.

Konferensen Tillväxtpotential - varför Norden inte har råd med gränshinder arrangeras av de nordiska regeringarnas gränshinderforum tillsammans med Sveriges delegation i Nordiska rådet. Konferensen i Stockholm är en fortsättning på gränshinderkonferensen för effektivisering av EU-samordningen som ordnades i slutet av 2010. I synnerhet de konkreta samhällsekonomiska effekterna av gränshindren lyftes fram i Stockholm.

Ytterligare uppgifter

biträdande avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen, SHM, tfn +358 50 5599167, [email protected]På vår webbplats

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2011

På andra webbplatser

Nordisk socialförsäkringsportal

Om gränshinder i Norden (norden.org)  

Paula Risikko
Tillbaka till toppen