Hoppa till innehåll
Media

Ahvenanmaan työryhmän muistio monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehdoista valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 10.50
Tiedote 338/2021

Monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvät vaihtoehdot ovat Ahvenanmaalla erilaisia kuin Manner-Suomessa. Ahvenanmaan työryhmän muistiossa on otettu huomioon Ahvenanmaan erityispiirteet ja -tarpeet.

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarinen komitea valmistelee maakunnan verotusoikeuden ja monikanavarahoituksen purkamisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Ahvenanmaan erityispiirteiden vuoksi monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehdot päätettiin valmistella muusta Suomesta erillään. Ahvenanmaalle ei tule Manner-Suomen mukaisia hyvinvointialueita osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 30.6.2021 Ahvenanmaan työryhmän valmistelemaan monikanavarahoituksen purkamista ajalle 16.8.2021 – 31.10.2021. Ahvenanmaan maakunnan hallitus nimitti Ahvenanmaan edustajat työryhmään.

Työryhmän muistiossa kuvataan eri vaihtoehtoja monikanavarahoituksen purkamiseksi Ahvenanmaalla. Vaihtoehtoiset mallit on tehty virkamiesvalmisteluna, ja ne perustuvat monikanavarahoituksen purkamisen esiselvitykseen. Esiselvityksen tekoa varten sosiaali- ja terveysministeriö asetti marraskuussa 2020 valmisteluryhmän ajalle 15.11.2020 - 31.5.2021. Esiselvitys toimii myös parlamentaarisen valmistelun tukena. Ahvenanmaan työryhmän työ perustuu Ahvenanmaan itsehallintolakiin ja valtion vastuulla olevien tehtävien ratkaisumalleihin Ahvenanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osalta.

Muistiossa esitetyt ratkaisuvaihtoehdot liittyvät yksityisen terveydenhuollon ja tutkimusten Kela-korvauksiin, matkakorvauksiin, lääkekorvauksiin ja kuntoutukseen (vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja/ tai kuntouttava psykoterapia).

Ahvenanmaan työryhmässä oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta ja Kansaneläkelaitoksesta. Työn aikana on kuultu Ahvenanmaan valtionvirastoa. Työryhmän osallistujat pitivät yhteistyötä hyvänä ja toivovat työn Ahvenanmaan erityispiirteiden huomioimiseksi jatkuvan monikanavarahoituksen purkamisen seuraavissa vaiheissa.

Muistion suomenkielinen versio julkaistaan marraskuun aikana soteuudistus.fi -sivustolla.

Lisätietoja

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos, STM, puh. 02951 63286, [email protected]
Liisa Siika-aho, johtaja, STM, puh. 0295 163 085, etunimi.sukunimi @gov.fi

Ahvenanmaan maakunnan hallitus:
John Eriksson, hallintopäällikkö, p. +358 457 3613751, etunimi.sukunimi @regeringen.ax
Bengt Michelsson, osastopäällikkö, p.  +358 18 25260, [email protected]

Tillbaka till toppen