Hoppa till innehåll
Media

Lättare att erkänna yrkeskvalifikationer inom hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2007 11.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården revideras då det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer. På samma gång vill regeringen foga en allmän bestämmelse till lagen om den språkkunskap som förutsätts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 24 maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen.

Med tanke på patientsäkerhet och patientskydd är det viktigt att personalen inom hälsovården är kompetent och yrkeskunnig. Målet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att trygga fri rörlighet mellan EU-länderna, utan att riskera patientsäkerheten.

Avsikten är att bestämmelserna om yrkeskvalifikationerna grupperas på basis av om den yrkesutbildade personen har utbildats i Finland, i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i ett land utanför EU och EES. Om personen har utbildats utanför Finland skall utbildningsorten och sökandens medborgarskap ha en inverkan på förutsättningarna för att få rätt att utöva ett yrke och att använda yrkesbeteckning. I Finland är det Rättskyddscentralen för hälsovården som beviljar rätt att utöva yrke inom social- och hälsovården.

Till lagen föreslås också en bestämmelse om att personer som jobbar inom social- och hälsovården skall ha tillräckliga språkkunskaper för de uppgifter som han eller hon sköter. Enligt förslaget skall kravet på språkkunskaper ändå inte utgöra ett villkor för erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om medborgare som kommer från länder inom EU eller EES. Bestämmelsen ger ändå arbetsgivaren en tydligare grund till att också av dem kräva de tillräckliga språkkunskaper som behövs med tanke på yrkesutövningen.

Lagen skall träda i kraft den 20 oktober 2007.

För mer information: regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki, tfn (09) 160 73806

Tillbaka till toppen