Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkare skyldiga att anmäla om nedsatt körförmåga

Social- och hälsovårdsministeriet
26.8.2004 10.05
Pressmeddelande -

Från och med den 1 september är läkare skyldiga att anmäla till den polis som är behörig i körkortsärenden om hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare eller den som söker körkort är nedsatt annat än tillfälligt så att hälsokraven för beviljande av körkortstillstånd inte längre uppfylls.

Ansvaret för anmälningen gäller den läkare som huvudsakligen behandlar personen. Vid joursituationer och andra enskilda patientkontakter är det vanligen inte möjligt att utreda om patientens hälsotillstånd är varaktigt försämrat. Om en person som huvudsakligen behandlas av en viss läkare undersöks av en specialist och specialisten genom undersökning av personen konstaterar att körförmåga varaktigt försämrats, är det specialistens skyldighet att anmäla detta till polisen.

Det är viktigt att få personen själv att förstå hur det ligger till och att ge sitt tillstånd till att anmälningen görs. Anmälningsplikten åsidosätts inte av att personen uppger att han eller hon inte längre kommer att köra bil, men ändå vägrar att ge sitt samtycke till att utlåtandet sänds till polisen.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om tillämpningen av läkares anmälningsplikt. Anvisningarna finns på ministeriets webbplats www.stm.fi > aktuellt > rekommendationer och anvisningar > körförmåga.

Ytterligare information: överläkare Terhi Hermansson, tfn (09) 160 739 01

Tillbaka till toppen