Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gjorts för att förbättra arbetstagarnas försörjning förlängs till årets slut - staten deltar i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning även för permitteringstiden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2020 16.47
Pressmeddelande

Den ekonomiska ställningen för dem som behöver utkomstskydd för arbetslösa stärks i en situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade. Staten deltar temporärt i finansieringen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Giltighetstiden för de temporära ändringar som gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor förlängs till årets slut.

Giltigheten av följande temporära ändringar förlängs:

  • Den fem dagar långa självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa ska fortsättningsvis inte tillämpas efter ingången av juli. Detta gäller inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Staten svarar för finansieringen av arbetslöshetsförmånen för dessa dagar.
     
  • Löntagaren ska vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning med ett kortare arbetsvillkor än normalt även efter ingången av juli. Arbetsvillkoret är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning. Löntagarnas arbetsvillkor ska fortfarande vara 13 kalenderveckor. Utan en förlängd giltighetstid för den temporära lagen är tiden 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare är 26 kalenderveckor i stället för 52 kalenderveckor.
     
  • Förbrukandet av maximitiden för arbetslöshetsdagpenning avbryts temporärt. I och med ändringen förbrukas maximitiden för utbetalning till exempel inte för personer som blivit arbetslösa från visstidsarbete eller personer som är sysselsatta på deltid.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till den 31 december 2020.

På grund av de temporära avvikelser som gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras även statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån temporärt.  

Ändringen av förordningen träder i kraft den 7 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.  Förordningen tillämpas även på personer vars arbetsvillkor har uppfyllts före ikraftträdandet av förordningen.  

Staten deltar temporärt i finansieringen av den inkomstrelaterade dagpenningen


De inkomstrelaterade dagpenningar som betalas på grund av permittering finansieras med en andel från Sysselsättningsfonden (94,5 %) och med medlemsavgifter till arbetslöshetskassan (5,5 %).  Staten deltar vanligtvis inte i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för permitteringstid, varför detta medför en oförutsedd utgiftsökning särskilt för Sysselsättningsfonden. 

Staten deltar temporärt i finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för permitteringstid.  För varje inkomstrelaterad dagpenning betalas till arbetslöshetskassan som statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen.

Statsandelen betalas för inkomstrelaterad dagpenning som betalats mellan den 1 april 2020 och den 31 december 2020. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till den 31 december 2020. 

Ytterligare information:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288

Tillbaka till toppen