Hyppää sisältöön
Media

Työntekijöiden toimeentulon vahvistamiseksi tehtäviä lakimuutoksia jatketaan vuoden loppuun - valtio osallistuu ansiopäivärahojen rahoitukseen myös lomautusajalta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2020 16.47
Tiedote 168/2020

Työttömyysturvaa tarvitsevien ihmisten taloudellista asemaa vahvistetaan tilanteessa, jossa moni on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi. Valtio osallistuu väliaikaisesti ansiopäivärahojen rahoitukseen.

Työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun saakka.

Seuraavien väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan:

  • Työttömyysturvan alkamista edeltävää viiden päivän omavastuuaikaa ei edelleenkään aseteta heinäkuun alusta lukien. Tämä koskee ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Tuen näiltä päiviltä rahoittaa valtio.
     
  • Palkansaajan tavanomaista lyhyempi työssäoloehto oikeuttaisi edelleen työttömyyspäivärahaan heinäkuun alun jälkeenkin. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto olisi edelleen 13 kalenteriviikkoa kun se ilman väliaikaisen lain jatkamista palautuisi 26 kalenteriviikkoon. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi 26 kalenteriviikkoa, kun se muutoin palautuisi 52 kalenteriviikkoon.
     
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytetään väliaikaisesti. Enimmäismaksuaika ei kulu esimerkiksi määräaikaisesta työstä työttömäksi jääneillä taikka osittain työllistyvillä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2020 ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Työttömyysturvalakiin tehtyjen väliaikaisten poikkeusten vuoksi myös työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan väliaikaisesti. 

Asetusmuutos tulee voimaan 7.7.2020 ja on voimassa 31.12. 2020 asti. Asetusta sovelletaan myös niihin henkilöihin, joiden työssäoloehto on täyttynyt ennen asetuksen voimaantuloa. 

Valtio osallistuu väliaikaisesti ansiopäivärahojen rahoitukseen


Lomautusten perusteella maksettavat ansiopäivärahat rahoitetaan Työllisyysrahaston osuudella (94,5 %) ja työttömyyskassan jäsenmaksuilla (5,5 %). Valtio ei tavallisesti osallistu lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen, mistä syystä ennakoimaton menokasvu kohdistuu erityisesti Työllisyysrahastolle. 

Valtio osallistuu väliaikaisesti lomautuksen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksetaan valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä.

Valtionosuus maksetaan 1.4.2020 - 31.12.2020 väliseltä ajalta maksetuista ansiopäivärahoista.
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2020 ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka. 

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 0295 163 288
 

Sivun alkuun