Hoppa till innehåll
Media

I framtiden får också privatläkare skriva observationsremiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2014 10.43
Pressmeddelande -

Från och med början av augusti är ett tjänsteförhållande inte längre en nödvändig förutsättning för att en läkare får skriva observationsremiss. En läkare kan skriva en observationsremiss om han eller hon anser att en patient är i behov av sjukhusvård oberoende av sin vilja. Avsikten är att säkerställa tillgång till vård och ändamålsenliga psykiatriska tjänster, också då patienten inte själv förstår att han eller hon behöver vård.

Mentalvårdslagen tolkades fram till år 2010 så att skrivandet av observationsremisser hörde till alla läkares uppgifter. För närvarande får endast läkare i tjänsteförhållande vid hälsovårdscentraler eller sjukhus skriva observationsremisser. I framtiden kan också till exempel en läkare i anställningsförhållande som arbetar vid en hälsovårdscentral eller en psykiater som driver en privat mottagning skriva observationsremisser. Det blir också möjligt att skriva observationsremisser inom företags- och studerandehälsovården. För att en läkare ska kunna be handräckning av polisen krävs även i fortsättningen att läkaren står i tjänsteförhållande.

Lagändringen förbättrar också patientens rättsskydd. En patient som är intagen för vård oberoende av sin vilja ges möjlighet att få en utomstående bedömning av vårdbehovet. Behovet ges av en i förhållande till sjukhuset utomstående läkare innan beslut om fortsatt vård fattas. Patienten ges också tillfälle att begära ett utlåtande påegen bekostnad av en läkare som patienten själv har valt.

Regeringen föreslog torsdagen den 5 juni att lagen som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster den på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2014.

Mer uppgifter

Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 163 388
Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, tfn 0295 163 383Tillbaka till toppen