Hoppa till innehåll
Media

Handlingsprogram för att få ner antalet depressionsrelaterade pensioner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2008 9.30
Pressmeddelande -

I fråga om sjukdomar är det främst depression som hotar finländarnas arbetsförmåga. Målet för Masto-projektet som inletts av social- och hälsovårdsministeriet är att sjuksjukfrånvaro på grund av depression och invalidpensioner ska minska betydligt. Deltagare i projektet är centrala förvaltningsområden, arbetsmarknadsorganisationer och den tredje sektorn.

Handlingsprogrammet omfattar fyra delområden: 1) främjande av välbefinnande i arbetet och mental hälsa, 2) förebyggande av depression, 3) tidig identifiering och vård och 4) rehabilitering av personer som drabbats av depression och återinträde i arbetet.

Exempel på åtgärder inom ramen för handlingsprogrammet:

God praxis på arbetsplatser: Förebyggande av arbetsoförmåga till följd av depression förutsätter verksamhetsmodeller på arbetsplatsen som avtalats i samverkan från tidigt stöd till återgång till arbetet. För att stödja verksamhet för välbefinnande i arbetet ska utbildningsmoduler för chefsutbildning och utbildning av arbetarskyddspersonal skapas. God praxis som stöder personer i att stanna kvar i arbetet kommer att spridas under Masto-turnén som inleds i november och riktar sig till aktörer på arbetsplatserna på 13 orter.

Förebyggande åtgärder för personer som hotas av depression: Inom ramen för Masto-projektet utreds vilka yrkesgrupper som särskilt hotas av arbetsoförmåga till följd av depression. Utredningen blir klar på våren 2009 och den utgör underlag för förebyggande åtgärder.

Aktiv vård i tidigt skede: För att förbättra förutsättningarna för behandling av depression har en vårdrekommendation utarbetats för företagshälsovården, som kommer att publiceras under hösten 2008. Ibruktagandet av rekommendationen kommer att stödas genom en regional utbildningsrunda. Genom förstärkning av företagshälsovårdens samordningsroll strävar man efter att förhindra att sjukskrivningarna blir onödigt långa samt återinträde i arbetet i rätt tid.

Stöd för konvalescenter inför återgång till arbetet: Masto-projektet stöder ökad användning av partiell sjukdagpenning, arbetsprövning och partiell invalidpension (utbildning, information, lagstiftningsändringar). För att säkerställa tillgången till psykoterapi i rehabiliteringssyfte ska behovet av ändringar i lagstiftningen utredas.

Bakgrund

Förtida pensioner och sjukskrivningar har ökat markant även om depression som sjukdom inte har blivit vanligare. År 2007 gick cirka 4 600 finländare i invalidpension på grund av depression. En majoritet av dem var kvinnor. I slutet av förra året uppgick antalet invalidpensionärer till följd av depression till cirka 37 000 i Finland. Utgifterna för invalidpensioner på grund av depression uppgick år 2007 till 491 miljoner euro. Kostnaderna för sjukdagpenning på grund av depression var då 109 miljoner euro.

Handlingsplanen för Masto-projektet kan läsas på finska på ministeriets webbplats www.stm.fi/julkaisut. Masto-hankkeen toimintaohjelma 2008-2011 Masennuksen ehkäisyyn ja masen-nuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä hanke. ISBN 978-952-00-2678-3.

För mer information: generalsekreterare Teija Honkonen, tfn 040 8441560

Tillbaka till toppen