Hoppa till innehåll
Media

Flera synonympreparat för Cipramil

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2005 14.10
Pressmeddelande -

Från och med den 1 juni ersätts inte längre det antidepressiva läkemedlet Cipramil via sjukförsäkringen. Orsaken till detta är att det pris som läkemedelsproducenten föreslagit för preparatet är klart högre än priset på de utbytbara läkemedlen.

Läkemedlet Cipramil ingår i den förteckning över utbytbara läkemedelspreparat som Läkemedelsverket fastställt. På marknaden finns åtta läkemedel som Cipramil kan utbytas mot och som är betydligt billigare. Dessa synonympreparat innehåller samma mängd av samma verksamma substans, citalopram, som i originalpreparatet.

Läkemedlet kan bytas ut mot ett synonympreparat i apoteket ifall läkaren inte uttryckligen förbjudit utbyte. Om läkaren antecknat ett förbud mot utbyte i receptet kan patienten be läkaren förskriva ett annat preparat som innehåller den verksamma substansen citalopram.

Ytterligare information:
Generalsekreteraren, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn 09-160 731 71

Tillbaka till toppen