Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Detaljförsäljning av gårdslikörer tillåts

Social- och hälsovårdsministeriet
22.10.2009 9.28
Pressmeddelande -

Den socialpolitiska ministerarbetsgruppen godkände vid sitt möte torsdagen den 22 oktober de ändringar som omsorgsminister Paula Risikko har föreslagit i alkohollagen. Personer som har detaljhandelstillstånd för gårdsvin eller hembryggt öl skulle få rätt att även sälja svaga likörer.

Med ändringen vill man tillåta försäljning av svag likör för dem som redan nu har rätt att sälja genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 13 procent alkohol. Undantaget från detaljhandelsmonopolet skulle vara begränsat till svaga likörer, det vill säga sådana som innehåller högst 22 procent alkohol.

Genom att utvidga försäljningsbefogenheterna vill man trygga gårdsvinsföretagares verksamhetsförutsättningar, vilket i sin tur kunde ha positiva effekter på lantgårdsturismen och sysselsättningen i glesbygden.

Detaljförsäljning av gårdslikör skulle vara tillåtet på vissa villkor och det skulle vara fråga om likör som har definierats i förordningen med tre undantag. För det första bör gårdslikören tillverkas av bär, frukter eller övriga växtdelar som är karaktäristiska för landsbygden. För det andra skulle gårdslikören alltid vara en svag alkoholdryck, det vill säga innehålla högst 22 procent alkohol. För det tredje skulle likören enbart få tillverkas av alkohol med ursprung i lantbruket.

Detaljförsäljning av gårdslikörer kommer enligt uppskattningar inte att ha anmärkningsvärda, uppenbara alkoholpolitiskaeffekter eftersom försäljningsandelen är väldigt liten, affärerna långt från bosättningscentren och produkterna ofta köps som souvenirer.

Regeringens proposition om en ändring av alkohollagen ges sannolikt till riksdagen under höstsessionsperioden. Avsikten är att lagen skulle träda i kraft så snabbt som möjligt efter att den har godkänts och stadfästs.

För mer information

statssekreterare Ilkka Oksala, tfn (09) 160 73165

 

 På vår webbplats

Alkoholpolitik

Paula Risikko
Tillbaka till toppen