Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bort med bullret! - EU:s kampanj för att förebygga buller

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2005 6.00
Pressmeddelande -

Den europeiska arbetsmiljöveckan firas den 24-29 oktober i alla EU-länder. Med årets kampanj Bort med bullret vill man fästa uppmärksamhet vid förebyggandet av olägenheter till följd av buller. Bullret är ett problem på många arbetsplatser inom jordbruket, byggbranschen och industrin. Men också skolklasser, chaufförer, musiker samt klubb- och barpersonal lider av buller. Buller kan orsaka nedsatt hörsel och till och med dövhet. Buller på arbetsplatsen kan också medföra ökad stress och risk för olyckor. Arbetsmiljöveckan är en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns informationskampanj.

Det nya EU-direktivet, som träder i kraft i februari 2006, sätter gränsvärdet för daglig bullerexponering på 87 dB (A) för att skydda arbetstagarna och kräver att ”de risker som härrör från bullerexponering elimineras vid källan eller nedbringas till lägsta möjliga nivå”.

Tillbaka till toppen