Hoppa till innehåll
Media

Årets Pappa-pris går till grundarna av familjeförberedelsegrupper för pappor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2008 12.00
Pressmeddelande -

Årets Pappa-pris går i år till Ilmo Saneri och Timo Tikka från Hollola. De får priset eftersom de på ett initiativrikt och självständigt sätt har skapat ett handlingsmönster för familjeförberedelsegrupper för pappor. Priset delades ut den 7 november av social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä. Beskyddare av priset är doktor Pentti Arajärvi.

Ilmo Saneri (född 1961) är mentalvårdare och Timo Tikka (född 1962) specialsjukskötare och arbetsvägledare. Båda har två barn.

Saneri och Tikka har i över tio års tid arbetat för att stöda faderskap i samband med förlossningsförberedelser. Tillsammans med Miessakit rf. har de grundat den så kallade Hollola-modellen, som är en modell för familjeförberedelsegrupper för pappor. Syftet med pappagrupperna är att skapa bättre förutsättningar för män att delta i skötsel och uppfostran genast då barnet föds. Saneri och Tikka har utbildat personer som arbetar med familjeförberedelse i många kommuner runtom i Finland. Deras sätt att tala ”mäns språk” har ökat förståelsen bland männen inom branschen och bland papporna somdeltar i familjeförberedelser.

Fakta om Årets Pappa-pris

Faderskap har under de senaste åren betonats allt mer i familjepolitiken och den samhälleliga debatten. Pappornas möjlighet att delta i familjens och barnens vardag har också främjats genom reform av lagstiftningen. Årets Pappa-pris delades ut för första gången år 2006.

Med priset vill man bidra till att ett aktivt faderskap får ett större fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att förstärka faderskapet och stöda män i processen att bli pappor, att kombinera arbetet och familjelivet och att omfatta ett aktivt föräldraskap. Priset ska hjälpa till att bevaka barns intresse och främja jämställdhet mellan män och kvinnor.

Med Årets Pappa-pris vill man också fästa uppmärksamhet vid betydelsen av pappor som föräldrar. Barnen har rätt till båda sina föräldrar och båda föräldrarna har samma rätt att delta i barnens uppväxt. Priset kan ges till en eller flera personer.

Kandidaterna väljs av en samarbetsgrupp som består av representanter från social- och hälsovårdsministeriet, Delegationen för jämlikhetsärenden, Mannerheims barnskyddsförbund, Centralförbundet för barnskydd, Nytkis rf, Befolkningsförbundet och Miessakit rf. Pristagaren utses turvis av social- och hälsovårdsministern och omsorgsministern.

Intervjuer:
Timo Tikka, tfn 050 511 3360, [email protected]
Ilmo Saneri, tfn 050 511 3361, [email protected]

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, tfn (09) 160 73227, 050 380 6527

Tillbaka till toppen