Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Studerandehälsovården måste ordnas som en helhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2014 6.10
Pressmeddelande -

Hälso- och sjukvården för studerande måste ordnas som en helhet, så att exempelvis behovet av särskilt stöd kan upptäckas bättre och hjälp erbjudas vid rätt tidpunkt. Särskilt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna samt munhälsovården och sexualhälsovården borde koordineras bättre. Då kan studerandehälsovården främja de studerandes hälsa, välbefinnande och studieförmåga.

Arbetsgruppen för studerandehälsovården överlämnade sitt förslag till statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas fredagen den 23 maj.

Studerandehälsovårdens tjänster omfattar förebyggande hälsovård och grundläggande sjukvård samt arbete för en sund och trygg studiemiljö. Studerandehälsovården når ca 630 000 studerande.

En starkare förebyggande verksamhet är viktig

För att förstärka den förebyggande verksamheten föreslår arbetsgruppen att tillräckliga resurser anslås för hela studerandehälsovården, men särskilt för studerandehälsovården vid yrkesläroanstalterna, så att behovet av särskilt stöd kan upptäckas i tid. Enligt arbetsgruppen är det viktigt att få bukt med de ökande hälso- och välfärdsskillnaderna mellan gymnasieeleverna och eleverna i yrkesutbildningen på andra stadiet.

Arbetsgruppen föreslår att vuxenstuderande ska fylla i en hälsoenkät och utifrån den delta i en hälsogranskning om studierna pågår över sex månader.
För att utveckla statistiken och informationskällorna om studerandehälsovården föreslår arbetsgruppen att data ska insamlas och utnyttjas systematiskt. Dessutom konstaterar arbetsgruppen att det behövs mer egenkontroll och bättre elektronisk ärendehantering inom studerandehälsovården.

Studerandehälsovården måste få större resurser

Enligt arbetsgruppen är studerandehälsovårdens nuvarande resurser otillräckliga. Arbetsgruppen föreslår att resurserna ses över, så att den lagstadgade studerandehälsovården kan anordnas i kommunerna.

Dessutom framlägger arbetsgruppen att lagstiftningen om studerandehälsovården borde förtydligas, bland annat gällande vem som är berättigad till studerandehälsovård.

Arbetsgruppen konstaterar att uppgifterna om kostnaderna för dem som anordnar studerandehälsovård är bristfälliga med undantag för Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS och föreslår att Institutet för hälsa och välfärd ska utveckla tillgången till dessa uppgifter och deras användbarhet.

Arbetsgruppens åtgärdsförslag gäller både de kommuner som ansvarar för anordnandet av studerandehälsovården, Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Arbetshälsoinstitutet och för lagstiftningens del social- och hälsovårdsministeriet.

I arbetsgruppens rapport ingår sex avvikande åsikter och ett kompletterande yttrande, av vilka de flesta gäller periodiska hälsokontroller hos läkare.

Ytterligare upplysningar

konsultativ tjänsteman Maire Kolimaa, tfn 02951 63389, [email protected]
överinspektör Ritva Partinen tfn 02951 63330, [email protected]


Bilagor

Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti (STM:n raportteja ja muistioita 2014:10) (på finska)


På vår webbplats

Arbetsgruppen för utveckling av studerandehälsovården

Studerandehälsovården

Tillbaka till toppen