Hoppa till innehåll
Media

Anmälningar om smittsamma sjukdomar till ett riksomfattande register

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2008 11.11
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om smittsamma sjukdomar ändras så att läkarnas anmälningar om smittsamma sjukdomar sänds direkt till Folkhälsoinstitutet. Målet är att införa ett elektroniskt förfarande för läkare där anmälningen sker med krypterad dataöverföring. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 9 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari 2009.

I och med att anmälning om smittsam sjukdom görs direkt till Folkhälsoinstitutet finns det inte längre ett behov av de regionala register som sjukvårdsdistrikten upprätthåller. Däremot föreslås att sjukvårdsdistriktet bör korrigera felaktiga uppgifter och komplettera bristfälliga uppgifter som gäller sjukvårdsdistriktets område i registret över smittsamma sjukdomar.

Enligt förslaget ska Folkhälsoinstitutet kunna lämna ut identifieringsuppgifter även för fall av hiv-infektion ur det riksomfattande registret till den läkare som vid sjukvårdsregistret ansvarar för smittsamma sjukdomar. Därmed förbättras sjukvårdsdistriktens möjligheter att identifiera uppkomsten av en epidemi inom sitt område och medverka till att epidemin bryts samt undersökning och hänvisning till vård.

Genom ändringen blir det också möjligt att lämna ut uppgifter ur det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel till ett annat sjukvårdsdistrikt, om sjukvårdsdistrikten sinsemellan utgör en vårdkedja med regelbunden patienttrafik. Enligt förslaget ska uppgifter kunna lämnas ut bara till en annan verksamhet inom samma specialupptagningsområde i den omfattning som är nödvändig för att förebygga spridningen av epidemin.

Folkhälsoinstitutet skulle också ha rätt att av researrangörer på begäran utan dröjsmål och ersättning få personbeteckning, namn, födelsetid, kön och kontaktinformation för en person som har varit passagerare på ett luftfartyg eller annat fartyg utan hinder av sekretessbestämmelser. Detta ska vara möjligt bara då det är nödvändigt för att förhindra att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot befolkningens hälsa sprids eller för att skydda en passagerares egen hälsa.

För mer information: regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn (09) 160 73854

Tillbaka till toppen