Hoppa till innehåll
Media

Ajoterveyteen vaikuttavia sairauksia arvioitava kokonaisuutena

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 28.11.2011 10.52
Tiedote -

Uusi ajoterveysasetus edellyttää, että henkilön kaikkien sairauksien kokonaisvaikutus on otettava huomioon ajoterveyttä arvioitaessa. Vaikka mikään henkilön sairaus ei yksinään heikentäisi ajokykyä merkittävästi, usean sairauden yhteisvaikutus voi tarkoittaa merkittävää ajokyvyn heikentymistä. Yhteisvaikutusten arvioinnilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ajoterveysasetuksen perjantaina 25. marraskuuta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ajokorttilaissa ja direktiivissä määritellyistä näkökenttä- ja terveysvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 30.11.2011.

Ajoterveysvaatimukset on määritelty erikseen ryhmälle 1 ja 2. Ryhmän 1 ajokorttiluokilla voidaan kuljettaa mopoa, moottoripyörää ja henkilöautoa. Ryhmän 2 ajokorttiluokat koskevat kuorma-autoja ja linja-autoja. Taksinkuljettajiin sovelletaan ryhmän 2 terveysvaatimuksia.

Näkökyvyn, eri sairauksien ja päihderiippuvuuden vaikutuksia ajokykyyn arvioitava

Näöntarkkuusvaatimukset lievenevät, mutta niistä säädetään entistä tarkemmin. Jos kuljettaja on menettänyt näkökyvyn toisesta silmästä, hänen on odotettava sopeutumisaika ja suoritettava sen jälkeen ajokoe.

Myös kuorma-auto-, linja-auto- ja taksikuljettajien on mahdollista nyt korvata liikuntarajoitteen aiheuttamaa toimintakyvyn vajetta ajohallintalaitteella, kuten automaattivaihteilla. Diabetesta tai epilepsiaa sairastavien kuljettajienkohdalla voidaan käyttää aiempaa enemmän tapauskohtaista harkintaa ajoterveyttä arvioitaessa. Munuaissairauksien, elinsiirrännäisten, keinotekoisten implanttien, neurologisten sairauksien ja psyykkisten häiriöiden vaikutusta ajokykyyn on arvioitava.

Päihderiippuvainen henkilö ei täytä ajoterveysvaatimuksia. Ajoterveysvaatimukset voivat kuitenkin täyttyä, jos henkilö käyttää alkolukolla varustettua autoa. Jos päihderiippuvaiseksi arvioitu henkilö osoittaa olleensa raittiina riittävän pitkän ajan, hänen ajo-oikeutensa voidaan palauttaa. Tähän tarvitaan päihdealaan perehtyneen lääkärin lausunto ja säännöllinen seuranta. Ajo-oikeuden palauttamisen jälkeen henkilön terveyttä on seurattava vähintään vuosittain, kunnes häntä ei enää ole pidettävä alkoholiriippuvaisena.

Vanhat lomakkeet ovat toistaiseksi käytössä - uudet vahvistetaan pian

Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää ajoterveyden arvioinnissa käytettävät lomakkeet ja ohjeet vastaamaan uusia terveysvaatimuksia. Vanhat lomakkeet ovat soveltaen lääkärien käytössä, kunnes uudet lomakkeet on vahvistettu. Myös aiempia ohjeita voidaan soveltaa niiden sairauksien osalta, joita ei käsitellä uudessa asetuksessa.

Lääkäreille järjestetään koulutusta uusien säännösten toimeenpanon tueksi.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anne Koskela, p. 09 160 74340Muualla palvelussamme

Ajoterveyden arvionti ja lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa

Ajoterveysasetus

Tillbaka till toppen