Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av servicecentra inleds, företrädare för landskap utses till arbetsgrupperna

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
22.9.2016 14.04
Nyhet

FM och SHM har inlett beredningen av grundandet av fyra rikstäckande servicecentra. Servicecentren övergår i landskapens ägo då landskapen inleder sin verksamhet.

För varje servicecenter utses en utredare som också svarar för respektive beredningsprocess. Beredningen utförs i samarbete med kommunerna, samkommunerna, serviceproducenterna och landskapens regionala förberedningsorgan. 

Beredningsgrupperna ska ha företrädare för landskapen.

 Utredarna:

- kategoridirektör Susanna Närvänen, Hansel Ab (servicecentret för gemensamma upphandlingar)

- branschdirektör, diplomingenjör Olavi Hiekka, Senatfastigheter (servicecentret för lokalitets- och fastighetsförvaltningen)

- direktör Mikko Salmenoja, NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen)

- informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä, NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (ICT-servicecentret)

Utredaren för sote-ICT -utvecklingsbolaget som fungerar som dotterbolag till ICT-servicecentret utses senare.

Servicecentren som producerar stödtjänster ska erbjuda landskapen sådana effektiva och sakkunniga verktyg för samarbete och gemensamma stödtjänster som stödjer deras verksamhet. Staten svarar för åtgärderna som krävs för att grunda servicecentren.

Information:

Pauli Harju, förändringsdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 549, pauli.harju(at)vm.fi
Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 141 (lokalerna), helena.tarkka(at)vm.fi
Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, SHM, tfn 0295 163 344 och Anna-Maija Karjalainen, ICT-direktör, FM, tfn 0295 530 165 (ICT-tjänsterna), maritta.korhonen(at)stm.fi, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi
Tomi Hytönen, budgetråd, FM, tfn 0295 530 279 (gemensamma upphandlingstjänsterna), tomi.hytonen(at)vm.fi
Juha Sarkio, statens arbetsmarknadsdirektör, VM, tfn 0295 530 031 (personal- och ekonomiförvaltningstjänsterna), juha.sarkio(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen