FI SV EN

Socialförsäkringsavgifter

Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas under namnet arbetsgivares socialskyddsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Avgifter åren 2011–2016

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

Arbetsgivare 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sjukförsäkring            
- alla arbetsgivare 2,12 2,12 2,04 2,14

2,08

2,12
             
Arbetslöshetsförsäkring            
- lönesumma år 2015 under 2 025 000 euro 0,8 0,80 0,8 0,75 0,8 1,0
- för den del som överstiger lönesummegränsen 2 025 000 euro
3,2
3,20 3,2 2,95
3,15
3,90
- arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag    0,8   0,8 0,75 0,8
 
1,0
             
Arbetspensionsförsäkring            
- arbetsgivares genomsnittliga ArPL-avgift 17,1 17,35 17,35 17,75 18,0 18,0
- kommunarbetsgivares genomsnittliga KomPL-avgift 17,1 17,35 17,35 17,75 18,0 18,0
- statlig arbetsgivares StPL-avgift 
21,6
 19,85 19,73 20,40 20,11 17,89
             
Försäkrade 2011 2012   2013 2014 2015
 
2016
Sjukförsäkring            
 Sjukvårdsavgift            
- löntagare och företagare 1,19 1,22 1,30  1,32 1,32 1,30
- förmånstagare (pensions- och förmånsinkomster) 1,36 1,39 1,47  1,49 1,49 1,47
Dagpenningsavgift            
-löntagare och LFöPL-företagare
 
0,82  0,82  0,74  0,84 0,78 0,82
-FöPL -företagare 0,92  0,97  0,88  0,97 0,91 0,95
             
Arbetslöshetsförsäkring 0,60  0,60  0,60 0,50 0,65 1,15
- avgift för delägare i företag som löntagare 0,20  0,20  0,20 0,19 0,24 0,46
             
Arbetspensionsförsäkring            

- löntagare under 53 år

4,7  5,15  5,15 5,55 5,7 5,7
- löntagare som fyllt 53 år 6,0 6,5  6,5 7,05 7,2 7,2
- företagare och lantbruksföretagare under 53 år 21,6  22,50  22,50 23,3 23,7 23,6
- företagare och lantbruksföretagare som fyllt 53 år 22,9  23,85  23,85 24,8 25,2 25,1