Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2015–2021

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sairausvakuutus              
- kaikki työnantajat  2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53
               
Työttömyysvakuutus              
- palkkasumma v. 2020  alle 2 125 500 euroa   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5
- palkkasumman 2 125 500 euroa ylittävältä osalta  3,15 3,9 3,3 2,60 2,05 1,7 1,9
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5
               
Työeläkevakuutus               
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
  18,0 18,0 17,95 17,75 17,35 16,95 16,95
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)    18,0 18,0 17,95 17,75 17,25 16,82 16,82 
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu

20,11

17,82 16,95 16,88 17,15 16,7 16,69
               
Vakuutetut  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sairausvakuutus              
Sairaanhoitomaksu              
- palkansaajat ja yrittäjät   1,32 1,30 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot)   1,49 1,47 1,45 1,53 1,61 1,65 1,65
Päivärahamaksu              
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät  0,78 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18 1,36
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 766 euroa     0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
-YEL-yrittäjät   0,91 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33 1,55
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 766 euroa     0,06 0,17 0,23 0,15 0,19
               
Työttömyysvakuutus   0,65 1,15 1,6 1,9 1,5 1,25 1,4
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
  0,24 0,46 0,7 0,92 0,78 0,65 0,65
               
Työeläkevakuutus              
- alle 53-vuotiaat palkansaajat   5,7 5,7 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat   7,2 7,2 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 7,2 7,2 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät  23,7 23,6 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät   25,2 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 25,2 25,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Muualla palvelussamme