Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2017–2023

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sairausvakuutus              
- kaikki työnantajat 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53 1,34 1,53
               
Työttömyysvakuutus              
- palkkasumma v. 2022  alle 2 197 500 euroa 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5 0,52
- palkkasumman 2 197 500 euroa ylittävältä osalta 3,3 2,60 2,05 1,7 1,9 2,05 2,06
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5 0,52
               
Työeläkevakuutus               
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,95 17,75 17,35 16,95 16,95 17,4 17,4
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)  17,95 17,75 17,25 16,82 16,82  16,83 16,83
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu 16,95 16,88 17,15 16,7 16,69 17,13 17,12
               
Vakuutetut 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sairausvakuutus              
Sairaanhoitomaksu              
- palkansaajat ja yrittäjät 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,53 0,6
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,45 1,53 1,61 1,65 1,65 1,50 1,57
Päivärahamaksu              
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 1,58 1,53 1,54 1,18 1,36 1,18 1,36
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 15 703 euroa 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
-YEL-yrittäjät 1,64 1,70 1,77 1,33 1,55 1,32 1,59
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 15 703 euroa 0,06 0,17 0,23 0,15 0,19 0,14 0,23
               
Työttömyysvakuutus 1,6 1,9 1,5 1,25 1,4 1,50 1,5
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,7 0,92 0,78 0,65 0,65 0,74 0,75
               
Työeläkevakuutus              
- alle 53-vuotiaat palkansaajat 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65 8,65
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Lisätietoja

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY 0295163342  


Pekka Paaermaa, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163004  


Eva Ojala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163201  

Muualla palvelussamme