FI SV EN

Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 8-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Ledning

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn. 0295 163 132

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn. 0295 163 144

Kommunikation        

Eriikka Koistinen, kommunikationschef, tfn. 0295 163 133

 • kriskommunikation, servicestrukturreformen, Sote-reformen, programmet för förebyggande av utslagning, budget, intern kommunikation

Minna Rantala, informatör, tfn. 0295 163 042

 • arbetarskydd, jämställdhet

Sanna Leinonen, informatör, tfn. 0295 163 270

 • social- och hälsovårdstjänster, projektet KanTa, serviceinnovationsprojektet

Krista Kukkanen, informatör, tfn. 0295 163 350

 • utkomstskydd- och försäkringsärenden samt läkemedelsfrågor

Leena Salonen, informatör, tfn. 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, Kaste-programmet

Sara Vainionpää, kommunikationssekreterare, tfn. 0295 163 747

Webbredaktionen                

Virpi Kankaanpää, webbinformationschef, tfn. 0295 163 140

Anne-Sofie Pesola, informatör, tfn. 0295 163 625

 • svenskspråkig kommunikation, internationell kommunikation, svensk- och engelskspråkiga webben, nordiskt samarbete och jämställdhet

Kimmo Vainikainen, webbinformatör, tfn. 0295 163 423

Mariina Cervera Linan, planerare, tfn. 0295 163 249             

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn. 0295 163 141