FI SV EN

Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE)

Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med intressegrupper.

Kommunikationsenheten

 • koordinerar och främjar kommunikationen vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde
 • stöder ministeriets avdelningar och särskilda enheter i deras kommunikation
 • stöder internt samarbete samt styrning av förvaltningsområdet och arbete med intressegrupper
 • bygger upp en helhetsbild av målen, riktlinjerna och verksamheten för ministeriets arbete
 • utvecklar och koordinerar ministeriets nätkommunikation och publikationsverksamhet

Chef för kommunikationsenheten är kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa.

Medietjänst

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.

Enhetens arbetsfördelning och personal

Ledning

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn. 0295 163 132

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, tfn. 0295 163 144

Kommunikation        

Eriikka Koistinen, kommunikationschef, tfn. 0295 163 133

 • aktuell kommunikation, vård- och landskapsreformen

Anne J. Koskela, informatör, tfn. 0295 163 135

 • koordinering av kommunikationen inom spetsprojekten

Krista Kukkanen, informatör, tfn. 0295 163 350

 • utkomstskydd- och försäkringsärenden samt läkemedelsfrågor, arbetarskydd

Sanna Leinonen, informatör, tfn. 0295 163 136

 • social- och hälsovårdstjänster

Minna Rantala, projektinformatör, tfn. 0295 163 042

 • vård- och landskapsreformen

Leena Salonen, informatör, tfn. 0295 163 077

 • främjande av välfärd och hälsa, vård- och landskapsreformen

Sara Lallukka, kommunikationssekreterare, tfn. 0295 163 747

Webbredaktionen                

Virpi Kankaanpää, webbinformationschef, tfn. 0295 163 140

Anne-Sofie Pesola, informatör, tfn. 0295 163 625

 • svenskspråkig kommunikation, internationell kommunikation, svensk- och engelskspråkiga webben, nordiskt samarbete och jämställdhet

Kimmo Vainikainen, webbinformatör, tfn. 0295 163 423

Mariina Cervera Linan, planerare, tfn. 0295 163 249             

Nina Palin, kommunikationsplanerare, tfn. 0295 163 141

Olga Komulainen, grafisk designer, tfn. 0295 163 491