Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikkö (VIE)

Viestintäyksikkö (VIE) vastaa sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisviestinnästä ja sidosryhmätyöstä. Ministeriön viestinnällä tuetaan strategian ja hallitusohjelman tavoitteita.

Viestintäyksikkö tukee avointa ja tasapuolista tiedon jakamista, jotta julkisuusperiaate toteutuu ministeriön toiminnassa. Tavoitteena on ennakoiva, suunnitelmallinen, selkeä, osallistava ja vaikuttava viestintä.

Viestintäyksikkö

 • tukee viestinnällä johtamista, strategista ohjaamista ja sidosryhmätyötä
 • rakentaa kokonaiskuvaa ministeriön työn tavoitteista, linjauksista ja toiminnasta
 • tukee ministeriön osastoja ja yksiköitä niiden viestinnässä ja vaikuttamisessa
 • kehittää hallinnonalan viestintää kokonaisuutena
 • ohjaa ministeriön verkkoviestintää ja julkaisutoimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen hallinnonalalle on tehty yhteiset viestinnän linjaukset.

Mediapalvelu

STM:n viestintäyksikkö palvelee mediaa numerossa 0295 163 555 arkisin klo 9–16.

Yksikön henkilöstö

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Viestintäyksikön päällikkö on viestintäjohtaja Riikka Nurmi, p. 050 411 8132.

 • Viestintäjohtajan sihteeri Sari Siniketo, viestintäsihteeri, p. 0295 163 144  

Mariina Cervera Linan, suunnittelija, p. 0295 163 249

 • verkkopalvelut  

Anu Koivusipilä, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 316

 • lääkehoito ja lääkehuolto, sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio, yksilöllistetty lääketiede (terveysalan kasvustrategia)

Anne Koskela, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 135

 • stm.fi-verkkopalvelun sisältöjen kehittäminen ja saavutettavuus, työelämäasiat

Sonja Kärkkäinen, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 451

Sara Lallukka, viestintäsihteeri, p. 0295 163 604

Sanna Leinonen, vs. viestintäpäällikkö, p. 0295 163 136

 • sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuulia Nieminen, viestintäasiantuntija, p. 050 518 8525

 • sosiaaliturvauudistus, perhevapaauudistus

Jani Osolanus, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 640 

 • visuaalinen suunnittelu, kuvapankki

Nina Palin, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 141

 • tasa-arvo, konserniviestintä, julkaisut

Pauliina Pohjala, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 322

 • sosiaaliturva ja vakuutusasiat

Leena Salonen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 077

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, konserniviestintä, kriisiviestintä

Krista Takkinen, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 613

Satu-Mari Tolonen, viestintäpäällikkö, p. 0295 163 697

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus

Kimmo Vainikainen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 423

 • verkkoviestintä ja videotuotanto