Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikkö (VIE)

Viestintäyksikkö (VIE) vastaa sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisviestinnästä ja sidosryhmätyöstä. Ministeriön viestinnällä tuetaan strategian ja hallitusohjelman tavoitteita.

Viestintäyksikkö tukee avointa ja tasapuolista tiedon jakamista, jotta julkisuusperiaate toteutuu ministeriön toiminnassa. Tavoitteena on ennakoiva, suunnitelmallinen, selkeä, osallistava ja vaikuttava viestintä.

Viestintäyksikkö

 • tukee viestinnällä johtamista, strategista ohjaamista ja sidosryhmätyötä
 • rakentaa kokonaiskuvaa ministeriön työn tavoitteista, linjauksista ja toiminnasta
 • tukee ministeriön osastoja ja yksiköitä niiden viestinnässä ja vaikuttamisessa
 • kehittää hallinnonalan viestintää kokonaisuutena
 • ohjaa ministeriön verkkoviestintää ja julkaisutoimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen hallinnonalalle on tehty yhteiset viestinnän linjaukset.

Mediapalvelu

STM:n viestintäyksikkö palvelee mediaa sähköpostiosoitteessa viestinta.stm[at]gov.fi.

Yksikön henkilöstö

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Viestintäyksikön päällikkö on viestintäjohtaja Vivikka Richt p. 0295 163 396.

Sari Siniketo, viestintäsihteeri, p. 0295 163 144

 • viestintäjohtajan assistentti, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto

Iina Bister, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 015

 • lääkkeet, varautuminen, päihdehaittojen, väkivallan ja tartuntatautien torjunta, kriisiviestintä

Mariina Cervera Linan, suunnittelija, p. 0295 163 249

 • verkkopalvelut

Matias Eilola, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 322

 • digitalisaatio, tiedonhallinta

Katja Keckman, viestintäpäällikkö, p. 0295 163 325

 • viestinnän kehittäminen

Anne Koskela, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 207

 • sosiaali- ja terveyspalvelut, stm.fi-verkkopalvelun sisältöjen kehittäminen ja saavutettavuus

Sara Lallukka, viestintäsihteeri, p. 0295 163 067

Tuulia Nieminen, viestintäasiantuntija, p. 050 518 8525

 • yhteisöt ja toimintakyky, kansainväliset asiat

Jani Osolanus, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 640

 • visuaalinen suunnittelu, kuvapankki

Nina Palin, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 141

 • työelämä, työsuojelu, tasa-arvo, sisäinen viestintä, julkaisut

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, p. 0295 163 316

 • ajankohtaisviestintä

Mona Siltanen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 664

 • vakuutusasiat, sosiaaliturva

Anna Työrinoja, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 615

 • sosiaaliturvauudistus

Kimmo Vainikainen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 423

 • verkkoviestintä, videotuotanto, sisäinen viestintä