FI SV EN

Viestintäyksikkö (VIE)

Viestintäyksikkö (VIE) vastaa sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisviestinnästä ja sidosryhmätyöstä. Ministeriön viestinnällä tuetaan strategian ja hallitusohjelman tavoitteita.

Viestintäyksikkö tukee avointa ja tasapuolista tiedon jakamista, jotta julkisuusperiaate toteutuu ministeriön toiminnassa. Tavoitteena on ennakoiva, suunnitelmallinen, selkeä, osallistava ja vaikuttava viestintä.

Viestintäyksikkö

 • tukee viestinnällä johtamista, strategista ohjaamista ja sidosryhmätyötä
 • rakentaa kokonaiskuvaa ministeriön työn tavoitteista, linjauksista ja toiminnasta
 • tukee ministeriön osastoja ja yksiköitä niiden viestinnässä ja vaikuttamisessa
 • kehittää hallinnonalan viestintää kokonaisuutena
 • ohjaa ministeriön verkkoviestintää ja julkaisutoimintaa.

Viestintäyksikön päällikkö on viestintäjohtaja Eeva Larjomaa.

Mediapalvelu

STM:n viestinnän päivystysnumero palvelee mediaa arkisin klo 9–16. Palvelunumero toimittajille: 0295 163 555. 

Huom! Viestinnän mediapuhelin on kesätauolla 28.6.–31.7.2018 välisenä aikana. Valtioneuvoston puhelinvaihde palvelee heinäkuussa normaalisti numerossa
0295 16001. 

 

Yksikön työnjako ja henkilöstö

Eeva Larjomaa, viestintäjohtaja, p. 0295 163 132

Sari Siniketo, viestintäsihteeri, p. 0295 163 144      
 

Anne J. Koskela, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 135

 • kärkihankkeiden viestinnän koordinointi

Krista Kukkanen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 350

 • vakuutusasiat, lääkeasiat, työsuojelu

Sanna Leinonen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 136

 • sosiaali- ja terveyspalvelut

Riikka Nurmi, projektitiedottaja, p. 0295 163 3003

 • genomikeskus-hanke

Anne-Sofie Pesola, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 625

 • työelämä, tasa-arvo, ruotsinkielinen viestintä

Minna Rantala, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 042

 • sote-uudistus

Leena Salonen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 077

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, konserniviestintä, kriisiviestintä

Kimmo Vainikainen, viestintäasiantuntija, p. 0295 163 423

 • verkkoviestintä ja videotuotanto
   

Mariina Cervera Linan, suunnittelija, p. 0295 163 249

 • verkkopalvelut             

Olga Komulainen, graafinen suunnittelija, p. 0295 163 491 

Nina Palin, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 141

 • julkaisutuotannon koordinointi, verkkoviestintä, kuvapankki


Sirpa Kemppinen, viestintäsihteeri, p. 0295 163 747