Enheten för internationella ärenden (KVY)

Enheten för internationella ärenden utvecklar, planerar och samordnar internationella ärenden inom förvaltningsområdet.

Enheten för internationella ärenden

  • behandlar ärenden som gäller ministeriets representation i internationella samarbetsorgan
  • koordinerar förvaltningsområdets verksamhet särskilt inom EU, i organ inom det nordiska samarbetet, i FN:s olika organ, i Europarådet och inom OECD
  • ansvarar för bilaterala samarbetsavtal mellan Finland och andra länder inom social- och hälsovårdsområdet och deras verkställande.

Chef för enheten för internationella ärenden är direktör för internationella ärenden Pasi Korhonen.