Enheten för internationella ärenden (KVY) - Enhetens personal