Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY)

Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY) kehittää, suunnittelee ja sovittaa yhteen hallinnonalan kansainvälisiä asioita.

  • koordinoi hallinnonalan toimintaa hallitusten välisissä kv-yhteistyöelimissä (mm. EU, WHO ja muut YK-elimet, Euroopan neuvosto, Pohjoismainen ministerineuvosto, Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto, OECD)
  • vastaa ministereiden ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelusta sekä muista hallitusten välisen yhteistyön korkean tason vierailuista ja kokouksista sekä avustaa ja tukea ministeriön johtoa EU-asioiden ja muun kansainvälisen toiminnan toteutuksessa
  • koordinoi ja yhteen sovittaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja muiden sopimusten toimeenpanon raportointia sekä ihmisoikeusvalitusten käsittelyä hallinnonalalla.
  • vastaa ministeriön osastojen kanssa Suomen ja muiden maiden välisistä kahdenkeskisistä sosiaali- ja terveysalan yhteistyösopimuksista ja niiden toimeenpanosta.
  • osallistuu kansainvälisiin ja EU-kokouksiin, tekee vaikuttamistyötä muiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
  • vastaa hallitusten välisen yhteistyön resurssien hallinnasta
  • koordinoi STM:n osallistumista vienninedistämistoimintaan ja muuhun korkean tason kahdenväliseen yhteistyöhön.

Pasi Korhonen, kansainvälisten asiain johtaja
(sihteeri Tuija Perälä)