Pressmeddelanden

Ändringar i tobakslagen gäller rökfria tobaksprodukter
SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.46
Äldre långtidsarbetslösa får pensionsstöd
SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.45
Försöket med basinkomst genomförs
SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.44
Storleken på avdraget i dagpenningsförmånerna 2017
SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.43
Lagen om olycksfall i militärtjänst ändras
SHM
Pressmeddelande 29.12.2016 14.42

Nyheter

Vad är rationell läkemedelsbehandling?
SHM
Nyhet 15.12.2016 13.33
Utkomststödets grunddel höjs 2017
SHM
Nyhet 22.11.2016 12.11