FI SV

Projekt som finansieras

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 14,2 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för åtta projekt. I projekten utvecklar man hemvården för äldre och stärker närståendevården för personer i alla åldrar.

Samtliga projekt som finansieras inom ramen för regeringens spetsprojekt är stora landskapsvisa helheter som genomförs av flera aktörer tillsammans. En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap.

Centraliserad klient-/servicestyrning (KAAPO), totalt 5,5 miljoner euro

  • Projekt ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella”, Birkaland, sökande Tammerfors:  2,3 miljoner euro
  • ”Kymenlaakso IkäOpastin”. Kymmenedalen, sökande Kotka: 0,85 miljoner euro
  • Projekt ”KomPAssi -Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke”; Egentliga Finland, sökande Åbo: 2,37 miljoner euro

Fungerande hemvård, totalt 5,4 miljoner euro

  • Projekt ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)”; sökande samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen:1,29 miljoner euro
  • Projekt ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen”, Lappland, sökande samkommunen för servicentret Kolpene: 1,68 miljoner euro
  • Projekt ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus”. Mellersta Finland, sökande Jyväskylä stad: 2,50 miljoner euro

Att kombinera boende och service, totalt 0,65 miljoner euro 

  • Projekt Täydentäen toimivaa (Täytyy)”, sökande Borgå stad i samarbete med Lapinlahti, Savitaipale och Aalto-universitetet: 0,65 miljoner euro

Verksamhetsmodeller för närståendevård, 2,60 miljoner euro

  • Projekt ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais-ja perhehoitoon”. Södra Savolax, Eksote och Kajanaland deltar också, sökande ESSOTE: 2,60 miljoner euro

Läs mer om projekt på finska: