FI SV

Projekt som har finansierats 2016-2018

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade sammanlagt 14,2 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för åtta projekt. I projekten har utvecklats hemvården för äldre och stärker närståendevården för personer i alla åldrar.

Samtliga projekt som har finansierat inom ramen för regeringens spetsprojekt var stora landskapsvisa helheter.

Centraliserad klient-/servicestyrning (KAAPO), totalt 5,5 miljoner euro

  • Projekt ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella”, Birkaland, sökande Tammerfors:  2,3 miljoner euro
  • ”Kymenlaakso IkäOpastin”. Kymmenedalen, sökande Kotka: 0,85 miljoner euro
  • Projekt ”KomPAssi -Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke”; Egentliga Finland, sökande Åbo: 2,37 miljoner euro

Fungerande hemvård, totalt 5,4 miljoner euro

  • Projekt ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)”; sökande samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen:1,29 miljoner euro
  • Projekt ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen”, Lappland, sökande samkommunen för servicentret Kolpene: 1,68 miljoner euro
  • Projekt ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus”. Mellersta Finland, sökande Jyväskylä stad: 2,50 miljoner euro

Att kombinera boende och service, totalt 0,65 miljoner euro 

  • Projekt Täydentäen toimivaa (Täytyy)”, sökande Borgå stad i samarbete med Lapinlahti, Savitaipale och Aalto-universitetet: 0,65 miljoner euro

Verksamhetsmodeller för närståendevård, 2,60 miljoner euro

  • Projekt ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais-ja perhehoitoon”. Södra Savolax, Eksote och Kajanaland deltar också, sökande ESSOTE: 2,60 miljoner euro

Läs mer om projekt på finska: