Avoimet työpaikat

Mies ja kolme naista pöydän ääressä.Sosiaali- ja terveysministeriössä tavoitteenamme on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Ydintehtäviämme ovat väestön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, terveellisen työ- ja elinympäristön edistäminen, riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen, kohtuullisen toimeentulon turvaaminen elämän eri vaiheissa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

STM on osaavan, ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön työpaikka. Työtehtävät sosiaali- ja terveysministeriössä ovat monipuolisia asiantuntija- ja avustavia tehtäviä. Työ meillä on mielenkiintoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Avoimet virat

Bli praktikant på ministeriet

Flera högskolestuderande gör varje år sin praktik vid SHM. Praktikanterna rekryteras via utbildningsanstalterna.

De lediga praktikplatserna annonseras på nätverket för akademiska rekryteringstjänster aarresaari.net i december. Uppgifterna om praktikplatserna går också till högskolornas studiesekreterare som ger närmare upplysningar om uppdragen.

Det lönar sig alltså att fråga om lediga praktikplatser och ansökningsförfarandet hos det egna universitetets rekryteringstjänst, eller hos den enhet som ansvarar för studieärenden.

Längden på praktiperioden är oftast tre månader. SHM strävar efter att dela praktikkostnaderna med högskolorna. I regel förutsätts praktikanten alltid ha ett två månader långt praktikstöd från universitetet.

Akademiska rekryteringstjänsten:

Det går att be om information om andra praktikmöjligheter direkt vid avdelningarna eller den administrativa enheten. 

Staten som arbetsgivare

En riksomfattande webbplats med information om statliga befattningar, arbetstillfällen och rekrytering:

Finska statens rekryteringssida

Mer information

Liisa Perttula, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163521  

På vår webbplats