Diskussionsmöte om särlösning för social- och hälsovården i Nyland – se videoupptagning av mötet

16.8.2019 11.08
Diskussionsmöte om särlösning för social- och hälsovården i Nyland – se videoupptagning av mötet

Social- och hälsovårdsministeriet bjöd in kommunerna och social- och hälsovårdsaktörer i Nyland till ett möte för att diskutera en särlösning för social- och hälsovården i regionen fredagen den 16 augusti. Mötet öppnades av statsminister Antti Rinne och sammanfattades avslutningsvis av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Se videoupptagning av mötet