Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirus

SHM och THL informerar
Coronavirusfallen fortsätter att öka, intensivvården belastad

2.12.2021 10.00
SHM
Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 47 konstaterades över 8 000 nya coronafall. Det är över 500 fler fall än under föregående vecka. Under de två senaste veckorna (15–28.11) rapporterades 279 nya smittfall i Finland per hundratusen invånare. Under veckorna 44–45 förekom 201 nya smittfall per hundratusen invånare. Hittills har covid-19 orsakad av virusvarianten omikron inte konstaterats i Finland.

Begränsningarna för områdena med samhällsspridning tas i bruk i flera områden

2.12.2021 13.56
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Med anledning av samhällsspridningen tas begränsningarna för förplägnadsrörelser i bruk i landskapet Mellersta Finland och i Rovaniemi stad.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

26.11.2021 10.58
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Regeringen föreslår kompletteringar i lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

1.12.2021 13.07
SHM
Social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition med förslag till komplettering av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet sändes på remiss den 1 december 2021. Remisstiden går ut den 20 januari 2022.

Maximibeloppet och inkomstgränserna för klientavgifterna inom social- och hälsovården stiger något 2022

11.11.2021 15.02
SHM
Indexjusteringar har gjorts i de klientavgifter som tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster. De maximala beloppen i euro i lagen och förordningen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i folkpensionsindex och arbetspensionsindex. De indexjusterade beloppen träder i kraft den 1 januari 2022.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen