Hoppa till innehåll
Media

Ändring av jämställdhetslagen förbättrar rättsskyddet för den som upplevt diskriminering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 13.46
Pressmeddelande 198/2016

En lagändring gör att jämställdhetsombudsmannen kan inta en medlarroll vid misstanke om diskriminering på grund av kön. Förlikningsförfarandet är ett tillvägagångssätt med låg tröskel och dessutom förmånligare och snabbare än en rättsprocess.

Regeringen föreslog torsdagen den 10 november att de lagar som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 15 november 2016.

Ändringen ger jämställdhetsombudsmannen möjlighet att vidta åtgärder för att åstadkomma förlikning mellan parterna i diskrimineringsfall. Förlikningsförfarandet är frivilligt och baserar sig på parternas samtycke.

Förlikningsparterna får ansöka om fastställelse av förlikning hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan fastställa en uppnådd förlikning.

Skyldigheten att betala gottgörelse för diskriminering gäller i fortsättningen även utbildningsanordnare och skolor som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Lagen stärker rättsmedlen med låg tröskel i ärenden som gäller jämställdhet och förbättrar därmed ställningen för den som upplevt diskriminering på grund av kön. Rättsmedlen enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen blir enhetligare, eftersom förlikningsförfarandet redan ingår i diskrimineringslagen. Till jämställdhetsombudsmannens uppgifter fogas uppgiften att främja förlikning.

Ytterligare information

Terhi Tulkki, regeringssekreterare, tfn 0295 163 229, [email protected]

Tarja Heinilä-Hannikainen, direktör, tfn 0295 163 227, [email protected]

Tillbaka till toppen