Hoppa till innehåll
Media

Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2020 12.06
Uutinen
Tietokoneen näyttö ja naisen sormet näppäimistöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvitystyön kansallisen lääketietovarannon kehittämisestä. Lääketietovarannolla tarkoitetaan viranomaisten hallinnoimaa tietovarantoa, joka sisältää lääkevalmisteiden perustiedot ja muun valmisteeseen liittyvän tiedon, kuten hinta, saatavuus, laatu ja turvallisuus ja valmisteyhteenvedot.

Tällä hetkellä lääkevalmisteita koskeva tieto on hajallaan eri viranomaisten tietovarannoissa. Keskitetyn lääketietovarannon kehittäminen mahdollistaisi lääkevalmisteen perustietojen paremman saatavuuden. Tämä hyödyttäisi lääkkeen käyttäjää, ammattihenkilöitä ja lääkehuoltoa toteuttavia organisaatioita.

Lääketietovarannon kehittämistarpeiden arvioiminen osana lääkitystiedonhallinnan kokonaisuutta on yksi keskeisimpiä kansallisen sote-tiedonhallinnan painopisteitä. Lääketietovarannon kehittäminen on myös osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa.

Selvitystyön toteuttaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea STM:n ohjauksessa. Työhön osallistetaan myös muita kansallisia toimijoita. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Lisätiedot:

johtaja Heidi Tahvanainen, [email protected]
erityisasiantuntija Sari Palojoki, [email protected]
erityisasiantuntija Riikka Vuokko, [email protected]

Tillbaka till toppen