Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Skyldighet att bolagisera företagshälsovården skjuts upp till ingången av 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2017 14.35
Nyhet

Giltighetstiden för den övergångsbestämmelse i kommunallagen som gäller skyldigheten att bolagisera företagshälsovården ska förlängas med två år till ingången av 2019. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktionen av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården.

Förlängningen av övergångsperioden för bolagiseringen av företagshälsovården med två år till ingången av 2019 hänger samman med social- och hälsovårdsreformen. En förlängning av övergångsperioden med två år möjliggör att den nuvarande situationen kan fortsätta fram till dess att omstruktureringen av social- och hälsovårdssystemet träder i kraft. Då behöver kommunerna således inte bolagisera företagshälsovårdens sjukvårdstjänster under de två sista åren före reformen utan de nya landskapen ansvarar för detta.

Läs hela Kommuninfo 1/2017: Skyldighet att bolagisera företagshälsovården skjuts upp till ingången av 2019

Ytterligare information

Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn 02951 63325
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329

Tillbaka till toppen