Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade ett principbeslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.12.2020 14.21
Pressmeddelande 780/2020

Statsrådet fattade torsdagen den 10 december ett principbeslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi, vars centrala innehåll fastställdes vid regeringens överläggningar förra veckan.

Finland har som mål att skydda hela befolkningen när ett vaccin med försäljningstillstånd finns till hands. Vaccin kommer att erbjudas avgiftsfritt åt alla som vill ha det. Barn vaccineras inte förrän målgruppsstudierna är klara.

Vaccinationsstrategin har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet på medicinska grunder och evidensbaserat i samråd med nationella sakkunniga. I strategin fastställs huvudprinciperna för beslut om vaccinationsordningen. 

Vaccinet erbjuds på basis av en medicinsk riskbedömning. Till en början erbjuds vaccinet personal inom social- och hälsovården som vårdar coronapatienter samt personal  vid vårdhem, äldre personer och personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Finland deltar i EU:s gemensamma upphandling, vilket garanterar möjligheten att få coronavaccin från flera tillverkare. För tillfället har Europeiska kommissionen förhandlat fram ett avtal om sex olika coronavaccin. Finland är med i alla dessa avtal.

I de praktiska vaccinationsarrangemangen gäller det att vara beredd på att det inte finns coronavaccin för alla samtidigt. Social- och hälsovårdsministeriet uppskattar att vi får de första vaccinen till Finland i början av 2021. Därefter inleds vaccinationerna så snart som möjligt. 

Sjukvårdsdistrikten samordnar de praktiska vaccinationsarrangemangen. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan samarbeta sinsemellan, med företagshälsovården och privata serviceproducenter samt med sjukvårdsdistriktet inom sitt område. 

Slutliga vaccinationsbeslut kan inte fattas innan vaccin har godkänts för försäljning och finns tillgängliga. Statsrådet beslutar om genomförandet av vaccinationer genom att utfärda en förordning i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar när de vaccin som ska användas är färdiga att tas i bruk.   

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli; Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected], Tuija Kumpulainen, överdirektör, [email protected], social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen