Lagstiftningen om social- och hälsovården

Var och en har enligt grundlagen rätt till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. De centrala lagarna och länkarna till Finlex: 

Lagstiftningen om socialtjänster

Socialvårdslagen bestämmer vilka former av socialservice välfärdsområdena ska ordna.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården anger de viktigaste förfaringssätten i klientarbetet och i frågor som gäller datasekretess.

Genom speciallagar föreskrivs om (Finlex)

Det finns speciallagar om fastställande av föräldraskap, tryggande av underhåll för barn, verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor. (justitieministeriets förvaltningsområde)

Lagstiftningen om hälsovårdstjänster

Bestämmelserna om hälsovårdstjänster finns i  hälso- och sjukvårdslagen.

Genom speciallagar föreskrivs om företagshälsovård, assisterad befruktning samt förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar.

Lagen om patientens ställning och rättigheter tryggar rättigheterna för den som anlitar hälso- och sjukvården.

Personalen inom social- och hälsovården

Vad gäller behörigheten, kompetensen och andra krav som gäller för social- och hälsovårdspersonalen ingår föreskrifterna i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.