Rätten till partiell vårdpenning utvidgas

Social- och hälsovårdsministeriet 25.9.2003 11.26
Pressmeddelande 243/2003

Regeringen föreslår att lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras. Enligt förslaget skall den partiella vårdpenningen höjas från nuvarande 63,07 euro till 70 euro i månaden. Dessutom skall rätten till partiell vårdpenning utvidgas till att också gälla barnets två första läsår. Å andra sidan skall rätten till partiell vårdpenning också ges åt föräldrar, vilkas barn före den egentliga skolstarten deltar i grundläggande undervisning, t.ex. vid handikapp eller sjukdom kan barnet börja skolan ett år tidigare.

Regeringen fattade torsdagen den 25 september beslut om innehållet i propositionen. Avsikten är att republikens presidenten på fredag avlåter propositionen till riksdagen. Förslaget hänför sig till statens budget för år 2004. Avsikten är att lagen träder i kraft vid ingången av år 2004.

Med partiell vårdpenning avses vårdledighet som ges genom att arbetstiden per dygn eller per vecka förkortas. En person som minst 12 månader varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste 24 månaderna har rätt till partiell vårdledighet. Partiell vårdledighet ges genom den dagliga arbetstiden förkortas till sex timmar. Om arbetstiden förkortas så att den utgör ett genomsnitt skall den förkortas till i genomsnitt 30 timmar i veckan. Partiell vårdledighet förutsätter avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.