Finland rekommenderar i enlighet med WHO

Social- och hälsovårdsministeriet 7.5.2003 8.54
Pressmeddelande 127/2003

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar nu att finländare skjuter upp icke nödvändiga resor till Peking och Hong Kong samt till provinserna Guangdong och Shanxin. Rekommendationen följer WHO:s rekommendation. Social- och hälsovårdsministeriet kommer härefter att följa de rekommendationer som WHO:s har gett och informera om eventuella ändringar.

WHO strök Toronto från listan över områden dit man skall undvika att resa, eftersom inga rapporter om lokalt smittade sjukdomsfall inkommit på över tjugo dagar. Finland har rapporterat till WHO att en man som kommit från Kanada vårdas på Åbo universitetssjukhus och att symtomen tyder på sars. Hälsoorganisationen har detaljerade uppgifter om alla sars-sjukdomsfall som framkommit och följer hela tiden globalt med eventuella nya sjukdomsfall där smittan härstammar från Kanada och besluter vid behov på basis av helhetssituationen om rekommendationer beträffande resor.

På flygfältena i Kanada får resenärer som lämnar landet skriftliga instruktioner där myndigheterna uppmanar dem att följa med eventuella symtom som kan tyda på sars och att vid behov kontakta läkare. Finländaren som troligen smittats av sars handlade enligt dessa instruktioner och han håller på att tillfriskna på sjukhus.

Ytterliga information:

Medicinalråd Merja Saarinen, social- och hälsovårdsministeriet tfn 09-160 74030

Information även på Internet: www.ktl.fi och www.who.fi