Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kansallisella muistiohjelmalla varaudutaan muistisairaiden määrän kasvuun

Social- och hälsovårdsministeriet
8.5.2012 9.28
Tiedote -

Muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 ihmistä, ja sairastuneiden määrä kasvaa nopeasti. Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste, johon varautumista voidaan parantaa. Nyt julkaistulla kansallisella muistiohjelmalla halutaan herätellä kuntien päätöksentekijöitä, johtajia ja palveluja suunnittelevia huomaamaan muistisairaudet nykyistä paremmin.

Muistiohjelmaan on koottu toimenpiteitä, joiden avulla varaudutaan muistisairaiden määrän kasvuun, ehkäistään muistisairauksia sekä kehitetään hoito- ja palvelujärjestelmää. Tavoitteena on rakentaa muistiystävällinen Suomi, jossa aivoterveyden edistäminen ja muistioireiden varhainen tunnistaminen on otettu vakavasti, ja jossa muistisairaat elävät arvokasta elämää ja saavat asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutusta.

Aivoterveys on tärkeä pääoma, muistisairautta ei tarvitse piilotella

Muistiohjelma korostaa aivojen terveyttä tärkeänä pääomana, jota jokainen voi vaalia omilla valinnoillaan. Terveelliset elämäntavat, sosiaaliset kontaktit sekä työelämässä jaksaminen vähentävät riskiä sairastua muistisairauteen ja voivat myös siirtää sairastumista vuosilla eteenpäin.

Muistisairaiden määrä kasvaa, kun väestö ikääntyy, mutta muistisairauksia on myös työikäisellä väestöllä. Työikäisiä muistisairaita on noin 5000-7000. Johtamisella, työhyvinvoinnilla, työn kuormittavuuden hallinnalla sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisella on merkittävä vaikutus aivojen terveyteen. Aivojen terveydestä huolehtiminen tukee työkykyä ja arjessa selviytymistä sekä varmistaa sen, että muistisairauksiin sairastutaan nykyistä harvemmin ja iäkkäämpänä.

Muistisairaus ei ole häpeä. Hyväksyvät asenteet vaikuttavat siihen, että muistisairaat ihmiset voivat elää tasavertaisina muiden kanssa. Tiedon lisääminen ja asenteiden muuttaminen hyväksyviksi on edellytys ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiselle.

Muistisairaudet kannattaa tunnistaa ja hoitaa varhain

Muistisairauksiin ei ole parantavaa lääkehoitoa, eikä sellaista ole tiedossa vielä lähivuosina. Muistisairauksia voidaan kuitenkin ehkäistä ja hoitaa. Varhaisella diagnoosilla sekä oikea-aikaisella hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa sairastuneiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä hillitä kustannuksia.

Suomalaisessa vaikuttavuustutkimuksessa muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat 23 600 euroa vuodessa. Kun palvelut räätälöitiin yksilöllisesti, tarpeet arvioitiin monipuolisesti ja käytössä oli palvelukokonaisuutta koordinoiva yhteyshenkilö, kustannukset laskivat vain 15 600 euroon vuodessa. Kotihoidon kehittäminen osoittautui kustannusvaikuttavaksi, viivästytti ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä ja paransi sairastuneiden elämänlaatua.

Miksi muistiohjelmaa tarvitaan?

Vuonna 2020 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastaa arviolta 130 000 henkilöä. Samalla kasvavat muistisairauksista aiheutuvat kustannukset. Kansallisella muistiohjelmalla Suomi liittyy useiden muiden maiden joukkoon toteuttamaan Euroopan parlamentin kannanottoa muistisairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin, ehkäisystä ja sairastuneiden elämänlaadun parantamisesta.

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 toimeenpannaan osana keskeisiä lainsäädäntöhankkeita, jotka uudistavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toimeenpanoon vaikuttavat myös monet suositukset ja ohjelmat, kuten Alkoholiohjelma, Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, omaishoidon kehittämisohjelma, ikäihmisten palveluihin liittyvät suositukset sekä työurien pidentämiseen keskittyvät ohjelmat.

Muistiohjelman tarkempi toimeenpanosuunnitelma laaditaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Lisäksi kansallisesta muistiohjelmasta ja sen toimeenpanosta järjestetään miniseminaari syksyllä 2012.

Lisätietoja

ylijohtaja Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313
sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135, 040 5149 455
ylitarkastaja Päivi Topo, p. 09 160 73834, 050 370 6521Muualla palvelussamme

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi (STM:n raportteja ja muistioita 2012:10)

Tillbaka till toppen