Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivares och löntagares arbetslöshetspremier sjunker

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2008 14.20
Pressmeddelande -

Arbetsgivares och löntagares arbetslöshetspremie som betalas från lönen sjunker med 0,14 procentenheter nästa år. Arbetsgivares arbetslöshetspremie är 0,65 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 788 000 euro och 2,7 procent av lönen för den överskjutande delen av lönebeloppet. Löntagares arbetslöshetspremie är 0,2 procent av lönen.

De statliga affärsverkens arbetslöshetspremie är 0,65 procent för ett lönebelopp upp till 1 788 000 euro och 1,8 procent för den överskjutande delen. En delägare i ett företag betalar 0,07 procent av lönen och ett företag 0,65 procent av lönerna som betalats till delägarna.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen beloppen på arbetslöshetspremierna på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har en konjukturbuffert för att balansera ändringar i försäkringspremierna till följd av konjukturfluktuationer. Det är möjligt att sänka arbetslöshetspremierna tack vare bufferten även om det förväntas att arbetslösheten och arbetslöshetsutgifterna ökar i de närmaste åren.

Ytterligare uppgifter:

överinspektör Anneli Sollo, tfn (09) 160 73910

e-postadress: fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen