Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

45 euros självrisk för receptläkemedel för vuxna

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2015 13.41
Pressmeddelande

Läkemedelsersättningar kommer i fortsättningen att utbetalas först när kostnaderna för receptbelagda läkemedel överstiger 45 euro per kalenderår. Detta gäller inte personer under 18 år. Samtidigt höjs grundersättningen för läkemedel från nuvarande 35 till 40 procent.

Ibruktagandet av självrisken innebär att man i fortsättningen inte ersätts för mindre och slumpmässiga läkemedelskostnader, utan ersättningarna riktas speciellt till sådana personer som betalar mycket för sina läkemedel. Höjningen av grundersättningen mildrar effekten av självriskandelen för personer vars läkemedelsinköp överstiger självrisken men stannar under det årliga självrisktaket (läkemedelstaket). Självriskandelen räknas också med i läkemedelstaket.

För hälften av de personer som använder läkemedel innebär detta en förändring på högst 10 euro per år i läkemedelskostnader (ökning eller minskning). För cirka 40 procent av läkemedelsanvändarna innebär förändringen emellertid 10-30 euro högre läkemedelskostnader per år. Som mest stiger läkemedelskostnaderna lika mycket som självriskandelen, det vill säga med 45 euro per år.

Regeringen har förbundit sig till att spara på utgifterna för läkemedel med sammanlagt 26 miljoner euro per år. Ibruktagandet av självriskandelen täcker en del av detta sparmål. Dessutom ändras prissättningen av receptbelagda läkemedel och apotekens prisrådgivning. Apoteken har i fortsättningen en klarare skyldighet att informera kunderna om förmånligare receptbelagda läkemedel. Dessa åtgärder ökar konkurrensen på läkemedelsmarknaden och de lägre priserna gynnar också patienterna.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagarna som berör ärendet torsdagen den 19 mars. Republikens president ämnar stadfästa lagarna på fredag, och de träder i kraft den 1 januari 2016.
 

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo, tfn 02951 63195, [email protected]


Bilagor

Lääkekorvausuudistus kuvana (pdf, 221 kB)


På vår webbplats

Reform av systemet med läkemedelsersättning

Tillbaka till toppen